Báo cáo Về giáo trình, tài liệu đào tạo, huấn luyện/chương trình đánh giá trình độ tiếng anh nhân viên hàng không

pdf2 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 06/06/2015 | Lượt xem: 1222 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Về giáo trình, tài liệu đào tạo, huấn luyện/chương trình đánh giá trình độ tiếng anh nhân viên hàng không, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 Phụ lục số 2 - Kèm theo Hướng dẫn số 899/HD-CHKVN ngày 01/3/2013 Tên cơ sở đào tạo, huấn luyện/đánh giá trình độ tiếng Anh: Mẫu số 4 BÁO CÁO VỀ GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN/CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG A. Giáo trình, tài liệu đào tạo, huấn luyện (dành cho cơ sở đào tạo) Sô TT Môn học Số lượng Trong đó Ghi chú Giáo trình nước ngoài (tên, mã G. trình) Giáo trình trong nước (tên, mã GT, đơn vị xây dựng) I Giáo trình đào tạo theo môn học 1. Kiến thức chung về HK 2. An toàn hàng không 3. An toàn sân đỗ 4. An ninh hàng không 5. Hàng hoá nguy hiểm 6. Q.lý nguồn lực (CRM) 7. …… II Giáo trình, tài liệu tham khảo B. Chương trình đánh giá tình độ tiếng Anh NVHK (dành cho cơ sở đánh giá trình độ tiếng Anh): Báo cáo cụ thể các nội dung theo Thông tư số 61/2011/TT-BGTVT. Thủ trưởng Cơ sở Ngày tháng năm 20… Người lập biểu 2 Phụ lục số 2 - Kèm theo Hướng dẫn số 899/HD-CHKVN ngày 01/3/2013

File đính kèm:

  • pdfbieu_mau_210__0798.pdf
Mẫu đơn liên quan