Đơn đề nghị mời người làm chứng

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 13/12/2014 | Lượt xem: 1996 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị mời người làm chứng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ MỜI NGƯỜI LÀM CHỨNG Kính gửi: Văn phòng Công chứng Đại Việt – thành phố Hà Nội Tôi là : .............................................................................................................. Sinh ngày : .............................................................................................................. Số CMND : ............................ do Công an .................. cấp ngày: ....../......./.......... Nơi cấp : .............................................................................................................. Hộ khẩu : ............................................................................................................... Hiện nay, tôi đang thực hiện thủ tục công …………………………..................... …………...………………………………………………………, tại văn phòng Công chứng Đại Việt – TP Hà Nội. Sau khi tôi được biết các quy định của pháp luật về thủ tục công chứng, tôi đã quyết định mời: Ông/bà : ………………………………………………………...………………… Sinh ngày : .......................................................................................................................... Số CMND : ............................. do Công an .............................. cấp ngày: ....../......./......... Hộ khẩu : .......................................................................................................................... đến làm chứng cho tôi về việc công chứng …………………………..………………… …………………………………………………………………, tại …………………… …………………………………………………………………………………………... ……….., ngày …….tháng....năm……. Người làm đơn Xác nhận của người được mời làm chứng: …...................................................................... ……………………………………………….. ………………………………………………. ….……………………………………………

File đính kèm:

  • doc3_don_de_nghi_moi_nguoi_lam_chung__313.doc