Đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông, mất giấy thông hành (Gửi đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài)

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 14/08/2015 | Lượt xem: 1407 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông, mất giấy thông hành (Gửi đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu MHC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------------------------- ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG MẤT GIẤY THÔNG HÀNH Kính gửi: Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Xít-nây, Ốt-xtơ-ra-lia, Tên tôi là: ………….. Sinh ngày…….. tháng….. năm…….., nơi sinh (tỉnh, thành phố): …………….. …………………………………………………………………………………… Địa chỉ cư trú trong nước (ghi theo nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú): ……… ……………………………………………………………………………………... Đến nước sở tại ngày…. tháng…. năm…., với mục đích:………………………. …………………………………………………………………………………….. Hiện đang ở địa chỉ: ………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Số điện thoại (để liên hệ): nhà riêng: ………… nơi làm việc ………….. Di động: ………………….. Tôi xin trình báo về việc mất Hộ chiếu phổ thông (hoặc mất Giấy thông hành) số : ……….. cấp ngày: tháng năm Cơ quan cấp: Hoàn cảnh mất như sau: …………………………………………………………... …………………………………………………………………………………….. Tôi đã báo cảnh sát Úc về việc mất hộ chiếu ngày....... tháng….. năm…… Tại:………………………………………………………….. Số hồ sơ…………. Hoặc xác nhận của cảnh sát:……….. Tôi xin cam đoan việc khai báo trên đây là đúng và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./. Làm tại ……………, ngày tháng năm Người khai (ký, ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docĐơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông, mất giấy thông hành (Gửi đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài).doc
Mẫu đơn liên quan