Đơn xin học lại (Trường Cao đẳng y tế Tiền Giang)

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 14/08/2015 | Lượt xem: 1727 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin học lại (Trường Cao đẳng y tế Tiền Giang), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN HỌC LẠI Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang Phòng Công tác HS-SV Tôi tên:………………………………Mã số sinh viên :…………................ Ngày sinh:……………………..Nơi sinh:………………………………….. Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………… Là HSSV lớp:……………………..…….Khóa:…………..…………...…… Thuộc Khoa:….……………………………...……………………………… Hệ đào tạo:….………………………… tại Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang. Trong năm học: ….…………………… tôi có làm đơn xin bảo lưu kết quả học tập: ….…………………………….…………………………….…………… Vì lý do: ….…………………………….…………………………….…….. Nay đã hết thời gian bảo lưu kết quả học tập, kính Ban Giám hiệu, phòng Công tác HSSV cho phép tôi được trở lại trường tiếp tục học. Rất mong được sự và chấp thuận của Ban Giám hiệu. Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên Xác nhận SV:…………………………………… Lớp:………………………………………………. Đã được BLKQHT năm học 20…-20… theo Quyết định số …. /QĐ-CĐYT ngày …/…/20… của trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang. Cán bộ nhận hồ sơ Mỹ Tho, ngày … tháng … năm 20… Người làm đơn (Ký tên và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docĐơn xin học lại (Trường Cao đẳng y tế Tiền Giang).DOC