Đơn xin học lại (Trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ công thương TW)

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 14/08/2015 | Lượt xem: 1198 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin học lại (Trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ công thương TW), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN HỌC LẠI Kính gửi: BAN GIÁM HIỆU Tôi tên là: Sinh ngày:............................Tại: ........................................................ Lớp : ........... Khoá học : ..................... Trong năm học : .................. tôi có làm đơn xin nghỉ học tạm thời: ...... học kỳ, với lý do: ......................................................................... và đã được nhà trường đồng ý theo Quyết định số : ...................................., ngày ..... tháng ....... năm ......... Nay đã hết thời gian nghỉ học tạm thời, kính xin Ban Giám hiệu cho phép tôi được trở lại trường học tiếp. Kính mong nhà trường xem xét giải quyết. Trân trọng cảm ơn. Ngày ........ tháng ....... năm .......... Người viết đơn (Ký và ghi rõ họ tên) Ý kiến của phụ huynh Xác nhận của chính quyền địa phương

File đính kèm:

  • docĐơn xin học lại (Trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ công thương TW).doc
Mẫu đơn liên quan