Đơn xin nghỉ học tạm thời (Trường Đại học Võ Trường Toản)

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 28/01/2016 | Lượt xem: 983 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin nghỉ học tạm thời (Trường Đại học Võ Trường Toản), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI Kính gửi: - Ban Giám hiệu Trường Đại học Võ Trường Toản Phòng Đào tạo Khoa .......................... Họ và tên sinh viên: Mã số sinh viên........................................ Ngày sinh: ...........................Nơi sinh: ..... Lớp: .....................................Khoa:.. Em viết đơn này xin được nghỉ học tạm thời vì lý do: (tích vào ô dưới đây) Được điều động vào lực lượng vũ trang (Kèm theo bản photo Quyết định điều động vào LLVT) Sức khoẻ yếu (Kèm theo hồ sơ bệnh án) Hoàn cảnh gia đình khó khăn (Điểm TB tính từ đầu khoá học đến thời điểm xin nghỉ: .........;Điểm TBCTL: ..........................) - Lý do khác....................................................................................................................... (Điểm TB tính từ đầu khoá học đến thời điểm xin nghỉ: .........;Điểm TBCTL: ...........................) * Thời gian xin dừng học: Từ học kỳ............năm học 20.......- 20...... Đến học kỳ..........năm học 20......- 20...... .................., Ngày .. tháng .....năm 20............ Ý KIẾN CỦA PHỤ HUYNH (Có ý kiến, ký và ghi rõ họ tên) SINH VIÊN (Ký và ghi rõ họ tên) XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG (CƠ QUAN) Địa phương (Cơ quan) xác nhận chữ ký trên của Ông/Bà:........................................ Là phụ huynh của Anh/Chị: .............................. ............................ , ngày /../. T/M địa phương (cơ quan) (Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu) Ý KIẾN CỦA KHOA

File đính kèm:

  • docĐơn xin nghỉ học tạm thời (Trường Đại học Võ Trường Toản).doc
Mẫu đơn liên quan