Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập (Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin TP. Hồ Chí Minh)

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 28/01/2016 | Lượt xem: 1107 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập (Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin TP. Hồ Chí Minh), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------------------------- ĐƠN XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI VÀ BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP Kính gửi: Ban Giám Hiệu Trường CĐ Công Nghệ Thông Tin Tp. Hồ Chí Minh Phòng Quản Lý Đào Tạo Học và tên sinh viên: Ngày tháng năm sinh: Mã sinh viên: Mã lớp: Ngành: Điện thoại liên hệ (sinh viên): Điện thoại liên hệ (phụ huynh): Địa chỉ: Điểm trung bình năm học vừa qua của em đạt được: Em làm đơn này đề nghị nhà trường cho phép em nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập từ ngày Lý do xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả: Thời gian xin nghỉ học (01 học kỳ hoặc 01 năm học): Em xin chân thành cảm ơn. Ngày tháng năm Ý kiến của Phụ huynh Kính đơn (Ký và ghi đầy đủ họ tên)

File đính kèm:

  • docĐơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập (Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin TP. Hồ Chí Minh).doc
Mẫu đơn liên quan