Đơn xin nghỉ học (Viện Đào tạo Quốc tế)

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 28/01/2016 | Lượt xem: 966 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin nghỉ học (Viện Đào tạo Quốc tế), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Số vào sổ: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN NGHỈ HỌC Kính gửi: - Viện Đào tạo Quốc tế Phòng Đào tạo-Khảo thí; Chương trình Cử nhân Tài năng. Tôi tên: Sinh ngày: Là sinh viên lớp: Khóa: Hệ: MSSV: Điện thoại liên lạc: Email: Nay tôi làm đơn này kính mong Viện Đào tạo Quốc tế, Phòng Đào tạo-Khảo thí, Chương trình Cử nhân Tài năng cho tôi được nghỉ học: Thời gian: Lý do: Tôi xin chân thành cảm ơn. Trân trọng. Ý kiến của Viện Đào tạo Quốc tế TP. HCM, ngày ........ tháng ........ năm 20...... Người làm đơn (Ký, ghi họ tên)

File đính kèm:

  • docĐơn xin nghỉ học (Viện Đào tạo Quốc tế).doc
Mẫu đơn liên quan