Đơn xin nghỉ thai sản (Công ty công nghệ và xét nghiệm y học MEDLATEC)

doc3 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 29/01/2016 | Lượt xem: 5911 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin nghỉ thai sản (Công ty công nghệ và xét nghiệm y học MEDLATEC), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÔNG TY CÔNG NGHỆ VÀ XÉT NGHIỆM Y HỌC (MEDLATEC) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN NGHỈ THAI SẢN Kính gửi: Giám đốc Công ty; Trưởng phòng Nhân sự; Trưởng khoa(phòng):. Tôi tên: Sinh ngày: . Nơi sinh: Chuyên môn, nghiệp vụ: Khoa phòng làm việc: Hộ khẩu thường trú số nhà:đường Phường (xã).quận (huyện).TP (Tỉnh) Xin được nghỉ thai sản kể từ ngày .tháng..năm 20....đến ngày...tháng.năm 20. Tổng thời gian làm việc có đóng BHXH:.nămtháng Ý kiến của Trưởng Khoa(phòng).. Đề nghị Ban Giám Đốc giải quyết cho Bà . nghỉ thai sản kể từ ngày .//20.. Trưởng Khoa, Phòng (Ký và ghi rõ họ tên) Hà Nội, ngày tháng năm 20 Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ GIÁM ĐỐC CÔNG TY CÔNG NGHỆ VÀ XÉT NGHIỆM Y HỌC (MEDLATEC) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN TRỞ LẠI CÔNG TÁC Kính gửi: Giám đốc Công ty; Trưởng phòng Nhân sự; Trưởng khoa(phòng):. Tôi tên: Sinh ngày: . Nơi sinh: Chuyên môn, nghiệp vụ: Khoa phòng làm việc: Hộ khẩu thường trú số nhà:đường Phường (xã).quận (huyện).TP (Tỉnh) Theo đơn xin nghỉ chế độ thai sản của Tôi đã được Ban Giám Đốc tạo điều kiện cho Tôi nghỉ thai sản từ ngày đến ngày Nay Tôi làm đơn này xin được trở lại công tác từ ngày. Kính mong Ban Giám đốc xem xét và giải quyết. Ý kiến của Trưởng Khoa(phòng). Đề nghị Ban Giám Đốc giải quyết cho Bà . Được trở lại công tác kể từ ngày..//20.. Trưởng Khoa, Phòng (Ký và ghi rõ họ tên) Hà Nội, ngày tháng năm 20 Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ GIÁM ĐỐC QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT NGHỈ THAI SẢN VÀ XIN TRỞ LẠI CÔNG TÁC SAU ĐÓ    I. Xin nghỉ Thai sản: Hồ sơ gồm có - Đơn xin nghỉ thai sản (theo mẫu Đơn xin nghỉ thai sản) Thời gian giải quyết: khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ trong vòng 03 ngày làm việc. II. Xin được trở lại công tác sau thời gian nghỉ Thai sản: Hồ sơ gồm có: 1. Đơn xin được trở lại công tác sau thời gian nghỉ thai sản (theo mẫu Đơn xin trở lại công tác); 2. Giấy ra viện (bản photocopy); 3. Giấy khai sinh của con (bản Sao y bản chính).      Thời gian giải quyết: khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ trong vòng  03 ngày làm việc. Lưu ý: CBNV nộp hồ sơ về phòng Nhân sự trước ngày nghỉ sinh (ngày dự sinh của Bác sĩ) từ 7 đến 10 ngày.   Phòng Nhân sự

File đính kèm:

  • docĐơn xin nghỉ thai sản (Công ty công nghệ và xét nghiệm y học MEDLATEC).doc