Đơn xin phép nghỉ học (PTCNN)

pdf1 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 28/01/2016 | Lượt xem: 1056 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin phép nghỉ học (PTCNN), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HềA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập – Tự do – Hạnh phỳc -----o0o----- ðƠN XIN PHẫP NGHỈ HỌC Kớnh gửi: Thầy/cụ giỏo chủ nhiệm và cỏc thầy cụ giỏo bộ mụn lớp ____ Tụi là ____________________________, là _____ học sinh ____________________________ lớp ____ Tụi viết ủơn này xin phộp cho _____ tụi ủược nghỉ học từ ngày ___/___/20__ ủến hết ngày ___/___/20__ Lý do: _______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Tụi xin hứa sẽ nhắc nhở _____ tụi học bài và ghi bài ủầy ủủ. Hà Nội, ngày ___/___/20__ Người viết ủơn (ký và ghi rừ họ tờn) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CỘNG HềA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập – Tự do – Hạnh phỳc -----o0o----- ðƠN XIN PHẫP NGHỈ HỌC Kớnh gửi: Thầy/cụ giỏo chủ nhiệm và cỏc thầy cụ giỏo bộ mụn lớp ____ Tụi là ____________________________, là _____ học sinh ____________________________ lớp ____ Tụi viết ủơn này xin phộp cho _____ tụi ủược nghỉ học từ ngày ___/___/20__ ủến hết ngày ___/___/20__ Lý do: _______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Tụi xin hứa sẽ nhắc nhở _____ tụi học bài và ghi bài ủầy ủủ. Hà Nội, ngày ___/___/20__ Người viết ủơn (ký và ghi rừ họ tờn)

File đính kèm:

  • pdfĐơn xin phép nghỉ học (PTCNN).pdf