Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hợp tác xã

doc2 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 17/06/2014 | Lượt xem: 1542 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hợp tác xã, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỢP TÁC XÃ Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa).....................................Nam/Nữ.............................................. Chức danh:............................................................................................................................................ Sinh ngày:......../........../.......... Dân tộc:................. Quốc tịch:.............................................................. Chứng minh nhân dân (Hoặc hộ chiếu) số:.......................................................................................... Ngày cấp:......../........./..............Nơi cấp:.................................................................................................. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.......................................................................................................... Chỗ ở hiện tại:....................................................................................................................................... Điện thoại:...................................................... Fax:.............................................................................. Email:...............................................................Website:...................................................................... Đại diện theo pháp luật của hợp tác xã:................................................................................................. Đăng ký kinh doanh hợp tác xã với nội dung sau: 1. Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................... Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài:............................................................................................ Tên hợp tác xã viết tắt:........................................................................................................................... 2. Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................................................ Điện thoại:......................................................... Fax:.............................................................................. Email:................................................................. Website:...................................................................... 3. Ngành, nghề kinh doanh:.................................................................................................................... 4. Vốn điều lệ (ghi bằng số và chữ)........................................................................................................ - Tổng số vốn đã góp:............................................................................................................................. - Vốn góp tối thiểu của một xã viên theo vốn điều lệ............................................................................ 5. Tên, địa chỉ chi nhánh: ....................................................................................................................... 6. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: ............................................……………........................................ Tôi và xã viên hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh. Kèm theo đơn: ........................ ......., ngày..... tháng..... năm...... ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ (Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docMau Giay De Nghi Dkkd Hop Tac Xa.doc