Giấy đề nghị vay vốn (Cầm cố giấy tờ có giá trị - Ngân hàng VPBank)

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 14/08/2015 | Lượt xem: 1770 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giấy đề nghị vay vốn (Cầm cố giấy tờ có giá trị - Ngân hàng VPBank), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự do - Hạnh phỳc –––––––––ảảả––––––––– MB-GTCG/01 GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN Kớnh gửi: Ngõn hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Sở giao dịch/Chi nhỏnh/Phũng Giao dịch Tụi/chỳng tụi là: Họ và tờn: Giấy CMND số……………...……do……………………….………cấp ngày……/……/ Hộ khẩu thường trỳ: Địa chỉ hiện tại: Điện thoại nhà riờng: Điện thoại di động: Đề nghị Ngõn hàng cho tụi/chỳng tụi vay vốn với cỏc nội dung như sau: Số tiền vay: .............................(Bằng chữ: ) Mục đớch sử dụng tiền vay: Thời hạn vay: Tài sản bảo đảm cho khoản vay là: Thụng tin về tớnh khả thi, hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ, tớnh khả thi của hoạt động đời sống liờn quan đến mục đớch sử dụng vốn: Cỏc nguồn thu dự kiến dựng để trả nợ: Lợi ớch từ việc thực hiện cỏc hoạt động sử dụng vốn vay: Chỳng tụi xin cam đoan: Tất cả cỏc hồ sơ, thụng tin, tài liệu mà chỳng tụi cung cấp cho Ngõn hàng là đỳng sự thật. Sử dụng vốn đỳng mục đớch và tự chịu trỏch nhiệm nếu sử dụng vốn sai mục đớch. Sử dụng mọi tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp phỏp của mỡnh để thanh toỏn nợ gốc, lói và cỏc nghĩa vụ tài chớnh khỏc cho Bờn Ngõn hàng đầy đủ, đỳng hạn. Đến hạn trả nợ mà chỳng tụi khụng trả được nợ, Ngõn hàng cú toàn quyền xử lý tài sản bảo đảm và thực hiện tất cả cỏc biện phỏp cần thiết khỏc để thu hồi nợ vay. Chấp hành nghiờm tỳc cỏc quy định, yờu cầu của Bờn Ngõn hàng về vay vốn, bảo đảm tiền vay trong suốt quỏ trỡnh vay vốn; thực hiện đỳng cỏc nghĩa vụ đó thỏa thuận với Bờn Ngõn hàng. Nếu vi phạm cỏc cam kết trờn, chỳng tụi xin hoàn toàn chịu trỏch nhiệm trước phỏp luật. …………………, ngày…….thỏng…..năm……… NGƯỜI ĐỀ NGHỊ (Ký và ghi rừ họ tờn)

File đính kèm:

  • docGiấy đề nghị vay vốn (Cầm cố giấy tờ có giá trị - Ngân hàng VPBank).doc
Mẫu đơn liên quan