Giấy đề nghị vay vốn (Dành cho khách hàng là cá nhân và hộ gia đình)

doc3 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 14/08/2015 | Lượt xem: 1886 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giấy đề nghị vay vốn (Dành cho khách hàng là cá nhân và hộ gia đình), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM VIETNAM BANK FOR ARGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN- LOAN REQUEST LETTER (Dành cho khách hàng là cá nhân và hộ gia đình– For Individual & Household) Kính gửi: CHI NHÁNH (BRANCH):………………………………….. NHNo&PTNT VIỆT NAM (ARGRIBANK VIETNAM) 1. Thông tin cơ bản – Base Information Họ và tên: (IN HOA) *: ……………………………………………………………………………………………… Full Name (VietNamese)* Tên Tiếng Anh (CAPITAL) *:………………………………………………………………………………………... Full Name (English)* Tên Tắt (Tiếng Việt)*: ………………………………..Bí danh (Tiếng Việt):...…………………………………….. Short Name (Vietnamese)* Nick Name (Vietnamses) Tên Tắt (tiếng Anh)……………………… ……….....Bí danh (Tiếng Anh):………………………………………. Short Name (English) * Nick Name (English) Số CMT/Hộ chiếu*:……………………………… Ngày cấp*:……./……./……….. ID No/Passport No* Issue Date* Nơi cấp*:…………………………..…………….. Địa chỉ liên lạc*:…………………………………………… Issue By* Address * Số điện thoại (Tel No) *:…………………..Số Fax (Fax No):…………………….Email:………………………… Hộ khẩu (population):……………………………………………………………………………..………………… Trình độ chuyên môn ( professional qualification )..................................................................................................... CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỘ GIA ĐÌNH ( Từ đủ 18 tuổi trở lên )- Members STT (Seq) HỌ VÀ TÊN ( Full name) QUAN HỆ VỚI CHỦ HỘ (Relationship with householder) KÝ TÊN HOẶC ĐIỂM CHỈ (Sign or Finger’s Print) Địa chỉ (Address):…………...………………Phường/Xã (Commune):………………….………………………….. Quận/huyện (District):……………………………..……Tỉnh (Province):………….……………………………… Chúng tôi làm giấy này đề nghị Ngân hàng xem xét cho vay số tiền: This letter is sent to AGRIBANK for purpose of agreement in lending amount of money Bằng chữ (In Numbers):………………………………………………………………………….VND Bằng số (In Words):……………………………………………………………………………….VND Lãi suất:………………..%/tháng Interest Rate %/month - Kỳ hạn:……………………tháng Loan Term month - Ngày trả nợ cuối cùng: …………../………./………. The last day of repayment - Giá trị tài sản bảo đảm:…………………………………………VND Value of property mortgaged as collateral Để thực hiện phương án kèm theo giấy đề nghị này To carry out the plan with this request ĐỐI TƯỢNG VẬT TƯ CHI PHÍ SẢN XUẤT CẦN VAY VỐN Cost of materials in production after loan STT Seq ĐỐI TƯỢNG Entity SỐ LƯỢNG Unit THÀNH TIỀN Payment - Lãi suất vay:………………%tháng, thời hạn vay:……………tháng. Interest %/month,loan term months. - Ngày trả nợ cuối cùng:…..tháng….năm…. The final repayment date + Trả lãi theo:……………... Interest type - Chúng tôi thế chấp, cầm cố có tài sản trị giá………….đồng, như sau: We have mortgages, mortgage is worth ... ... ... .... , as follows STT (Seq) TÊN TÀI SẢN (Property name) GIẤY TỜ ( Documentation) ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT (Specification) GIÁ TRỊ (Value) LỊCH SỬ TÍN DỤNG – Credit history STT (Seq) Tên ngân hàng vay ( Bank’s name) Hạn trả nợ cuối cùng (Final repayment) Dư nợ đến ngày xin vay (loans outstanding to the date of application) 1 Tại NHNo&PTNT (At Agribank): + Ngắn hạn (short term) + Trung,dài hạn (medium, long term) 2 Tại Ngân hàng khác (At other banks) + Ngắn hạn (short term) + Trung,dài hạn (medium, long term) 3 Tổ chức, cá nhân khác Other organizations and individuals Chúng tôi cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ gốc và lãi đúng hạn, nếu sai phạm chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. I promise that the purpose of using the loan will be perform in compliance with the agreement and the repayment for principal/interest will be on time. If violation occurs, I will be responsible before law. ……,ngày(date) …tháng(month)…năm (year)…

File đính kèm:

  • docGiấy đề nghị vay vốn (Dành cho khách hàng là cá nhân và hộ gia đình).doc
Mẫu đơn liên quan