Hợp đồng cung ứng các dịch vụ sàn giao dịch bất động sản

doc2 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 20/01/2014 | Lượt xem: 1180 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng cung ứng các dịch vụ sàn giao dịch bất động sản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MẨU SỐ 02 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------***------------ HỢP ĐỒNG Cung cấp dịch vụ. Số: ............/2008/HĐDV-LEC.    - Căn cứ vào Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11, được Quốc hội thông qua ngày 14/06/2005; - Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006, được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; - Căn cứ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP, ngày 15/10/2007 của Chính phủ; - Căn cứ Thông tư số 13/2008/TT-BXD, ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng; - Căn cứ vào nhu cầu của khách hàng và khả năng cung cấp dịch vụ của Sàn giao dịch Bất động sản. Hôm nay,  ngày …. Tháng…. Năm……., tại Công ty cổ phần bất động sản ………………… Chúng tôi gồm:   Bên A : (Đối tác) Địa chỉ : Điện thoại : Giấy CNĐKKD : Mã số thuế : Tài khoản : Đại diện : Chức vụ : Số CMND : Ngày cấp: Nơi cấp: Bên B : Công ty cổ phần bất động sản…………………… Địa chỉ  : Điện thoại : Fax: Giấy CNĐKKD : Mã số thuế : Tài khoản : Đại diện : Chức vụ : Hai bên thống nhất ký hợp đồng với những điều khoản như sau: Điều 1: Nội dung dịch vụ Bên B đồng ý cung cấp cho Bên A các dịch vụ sau : Giao dịch bất động sản Môi giới bất động sản Quảng cáo bất động sản Thẩm định giá bất động sản Tư vấn bất động sản Đấu giá bất động sản Quản lý bất động sản (Đánh dấu kiểm "۷" vào ô tương ứng với dịch vụ ký kết và dấu "0" vào ô tương ứng với dịch vụ không ký kết) cụ thể nội dung dịch vụ theo các Giấy đăng ký (hay Giấy yêu cầu) của khách hàng kèm theo hợp đồng này.   Điều 2 : Quy định thực hiện các dịch vụ tại Sàn Dịch vụ  được tiến hành theo các nội dung được Nhà nước cho phép một sàn giao dịch bất động sản được cung cấp theo các văn bản quy định hiện hành, các quy định được niêm yết công khai tại Sàn về các dịch vụ và những thoả thuận được thống nhất bằng các Giấy đăng ký (hay Giấy yêu cầu) của khách hàng được hai bên ký xác nhận kèm theo hợp đồng này. Điều 3: Phí dịch vụ và phương thức thanh toán Phí dịch vụ chưa có thuế : ......................................VND Thuế GTGT (10%) : ......................................VND Phí dịch vụ bao gồm thuế GTGT : ......................................VND  (Bằng chữ:................................................................................................ .................................................................................................................. Phí dịch vụ được thanh toán theo các lần sau đây: - Lần 1: Tạm ứng tiền thù lao dịch vụ : ......................................VND, - Lần 2: Tạm ứng tiền khi đồng ý GDịch : ......................................VND, - Lần 3: Bên B sẽ xuất hoá đơn tài chính sau khi thực hiện xong dịch vụ và nhận số tiền còn lại là: .........................................................................................VND. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản hoặc Tiền mặt. Điều 4 : Trách nhiệm và quyền hạn của các Bên 4.1. Trách nhiệm của bên A Cung cấp đầy đủ, kịp thời các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến bất động sản yêu cầu cung cấp dịch vụ, chịu trách nhiệm về tính trung thực đối với các giấy tờ tài liệu đã cung cấp cho Bên B (không áp dụng đối với khách hàng đăng ký mua); Đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho Bên B thực hiện dịch vụ như khảo sát chụp hình, nghiên cứu về các yếu tố pháp lý, kinh tế, kỹ thuật của bất động sản yêu cầu cung cấp dịch vụ (không áp dụng đối với khách hàng đăng ký mua); Thanh toán cho Bên B phí dịch vụ theo Điều 4 đúng hạn.   4.2. Trách nhiệm của Bên B Thực hiện đầy đủ các nội dung nghiệp vụ tương ứng với các dịch vụ ký kết, được niêm yết công khai kèm theo biểu giá tại Sàn và trên Giấy đăng ký (hay Giấy yêu cầu); Đảm bảo thực hiện với chất lượng cao và nhiệt tình với công việc, đúng nguyên tắc minh bạch, trung thực, uy tín, khách quan và bí mật về thông tin cá nhân của khách hàng; Đại diện khách hàng đăng ký, để thực hiện các công việc, các họat động liên quan đến nghiệp vụ tương ứng với dịch vụ ký kết được đánh dấu kiểm ở Điều 1 của hợp đồng này.    Điều 5: Cam kết thực hiện Hai bên cam kết thực hiện tất cả các điều khoản đã ghi trong hợp đồng; Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn hai Bên phải kịp thời thông báo cho nhau, cần thiết thì trao đổi bằng văn bản tìm giải pháp thích hợp; Mọi tranh chấp nảy sinh trong việc thực hiện Hợp đồng này, hai Bên sẽ giải quyết trên tinh thần hợp tác, tương trợ lẫn nhau. Trường hợp không đạt được thoả thuận để giải quyết tranh chấp thì được đưa ra giải quyết tại Toà án dân sự thành phố Đà Nẵng, quyết định của Toà án là quyết định cuối cùng và buộc hai bên phải thực hiện; Hợp đồng này được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 02 bản và có hiệu lực kể từ ngày ký hợp đồng, cho đến khi bên B hoàn thành các dịch vụ quy định tại Điều 1 và Bên A thanh toán xong phí dịch vụ cho Bên B thì hợp đồng này xem như được thanh lý hoặc cả hai bên cùng thống nhất chấm dứt hợp đồng bằng văn bản.   Đại diện Bên A Người Môi giới (nếu có) Đại diện Bên B

File đính kèm:

  • docMau Hd Cung Ung Cac Dich Vu San Gdbds.doc
Mẫu đơn liên quan