Mẫu đăng ký mở thêm học phần

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 17/01/2014 | Lượt xem: 3687 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu đăng ký mở thêm học phần, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - hạnh Phúc ĐƠN XIN MỞ THÊM HỌC PHẦN Kính gởi: - Lãnh đạo Khoa/Viện: - Trưởng/Phó bộ môn: Tôi tên : Mã số sinh viên: Là sinh viên lớp: (HG ) khóa .... (20 - 20 ) Hệ đào tạo: Dài hạn tập trung (chính quy) tại Trường Đại Học Cần Thơ. Thay mặt nhóm sinh viên có tên dưới đây, tôi kính đơn này đến Ban lãnh đạo Khoa/ Viện và Trưởng/phó Bộ môn xem xét mở thêm học phần:……………………………………… MSHP:……………. Tín chỉ: ........... vào học kỳ…….... năm học 20 - 20 Danh sách sinh viên đăng ký học như sau: TT Mssv Họ và tên SV Chữ ký SV .... ……………., ngày…..tháng…..năm Duyệt của Khoa Duyệt của Bộ môn Đại diện nhóm SV

File đính kèm:

  • docHA 2.3.doc
Mẫu đơn liên quan