Mẫu đề án thành lập công ty cổ phần phát triển mới bất động sản Việt Nam

pdf18 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 17/06/2014 | Lượt xem: 4466 | Lượt tải: 20download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu đề án thành lập công ty cổ phần phát triển mới bất động sản Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------------------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------- Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2010 ĐỀ ÁN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN MỚI BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM I/ TỔNG QUAN Kể từ khi Việt Nam chính thức gia nhập WTO, Thị trường bất động sản Việt Nam là một trong những thị trường mới phát triển, từng bước góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, dần khẳng định là một bộ phận cấu thành của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản Quốc gia. Thị trường bất động sản có sự liên thông mật thiết với nhiều thị trường khác trong nền kinh tế, đặc biệt là thị trường tài chính - tiền tệ, thị trường chứng khoán, thị trường vàng, thị trường ngoại hối, thị trường hàng hoá dịch vụ . . . Phát triển hiệu quả và bền vững thị trường bất động sản một mặt là mục tiêu tự thân của thị trường này, mặt khác sẽ đóng góp to lớn vào sự phát triển có hiệu quả và bền vững của cả nền kinh tế. Trong thời gian qua, thị trường bất động sản Việt Nam đã trải qua nhiều bước thăng trầm, có giai đoạn phát triển quá nóng dẫn đến trì trệ rồi đóng băng, phải 2-3 năm sau mới phục hồi được. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự phát triển không bình thường của thị trường này: Chính sách còn mang nặng tính luận giải, tính ngắn hạn, chưa chỉ ra xu hướng chung và các hướng có thể tác động, ảnh hưởng đến hoạt động bên trong của thị trường BĐS. Trên thực tế, có rất nhiều nhà đầu tư về lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam, nhưng còn rất nhiều khó khăn và trở ngại, các loại giấy xin phép còn gặp nhiều khó khăn, sự không đồng nhất hoặc không đầy đủ về kỹ thuật, hệ thống Marketing và Sale còn rất kém, thiếu các công ty chuyên nghiệp về lĩnh vực tư vấn phát triển dự án; môi giới, dịch vụ bất động sản. Đặc biệt sự bùng nổ các sàn giao dịch bất động sản theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản phần nào đáp ứng được yêu cầu của thị trường; tuy vậy, chưa có sự chuyên nghiệp, các thông tin về bất động sản còn khó tiếp cận, tính minh bạch còn nhiều bất cập. Nguyên nhân tình trạng này có nhiều, trong đó một phần do công tác đào tạo kiến thức về lĩnh vực này còn yếu và thiếu, sự quản lý của nhà nước còn như bỏ ngỏ, dẫn tới tình trạng mạnh ai nấy làm còn diễn ra phổ biến. Công tác tuyên truyền phổ biến các chính sách pháp luật còn thiếu tính chuyên nghiệp, chuyên sâu, việc tạo ra các sân chơi, các diễn đàn cho những nhà đầu tư, người có nhu cầu tìm hiểu, tham gia đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực bất động sản còn hạn chế. 2 II/ MỤC ĐÍCH THÀNH LẬP Trong bối cảnh trên, với vai trũ của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tập hợp các cá nhân, tổ chức của việt nam hoạt động trong lĩnh vực bất động sản nhằm mục đích: phối hợp các hoạt động của các hội viên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh doanh, quảng bá, dịch vụ, hợp tác quốc tế và phát triển kinh tế trong lĩnh vực bất động sản và các lĩnh vực khác có liên quan đến lĩnh vực bất động sản trong phạm vi cả nước; phát triển nhanh và bền vững các loại hình sản xuất - kinh doanh - dịch vụ, nghiên cứu các sản phẩm dịch vụ khác có liên quan đến ngành, lĩnh vực bất động sản, góp phần xây dựng và phát triển bền vững ngành, lĩnh vực bất động sản của Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Để các hoạt động của Hiệp hội đem lại kết quả thiết thực, hỗ trợ tích cực cho các hội viên, đồng thời tạo nguồn kinh phí hỗ trợ cho Hiệp hội phát triển; việc thành lập Công ty Cổ phần phát triển mới Bất động sản Việt Nam với mục đích sau: 1. Tổ chức các khóa đào tạo chuyên gia về thị trường BĐS theo tiêu chuẩn quốc tế; tiến tới tham gia vào chương trình hợp tác đào tạo giữa Hiệp hội VN và Hiệp hội BĐS Mỹ và Hiệp hội các nước khác mà các bên đã ký kết. Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, các kỹ năng nghề nghiệp và kiến thức về luật pháp, về kinh tế thị trường, về môi trường, về nghiệp vụ, về khoa học – công nghệ, về kỹ năng nghề nghiệp, về hội nhập quốc tế và đầu tư, về sở hữu trí tuệ,... theo quy định của pháp luật. 2. Tổ chức các sự kiện (nhà tổ chức, dịch vụ tổ chức sự kiện, vận động tài trợ, quảng cáo…) trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam (Các sự kiện do Hiệp hội chủ trì, chỉ đạo; Các sự kiện của các doanh nghiệp BĐS thành viên Hiệp hội; Các sự kiện có sự hợp tác với các đối tác khác). 3. Hoạt động kinh doanh dịch vụ Bất động sản theo quy định của Pháp luật; phối hợp với các đối tác xây dựng Hệ thống thông tin về cơ sở dữ liệu về thị trường bất động sản Việt Nam theo chỉ đạo của Hiệp hội và kết nối với mạng và cơ sở dữ liệu về thị trường bất động sản thế giới của Liên đoàn Bất động sản thế giới (FIABCI). 4. Cập nhật và cung cấp các chính sách pháp luật và các chủ trương của nhà nước liên quan đến ngành, lĩnh vực bất động sản của Việt Nam theo quy định của pháp luật để cung cấp cho các Hội viên và người có nhu cầu theo chỉ đạo của Hiệp hội; hỗ trợ cho các hội viên chủ động trong công tác quản lý, phát triển lĩnh vực bất động sản cũng như giúp các hội viên phòng tránh được các rủi ro trong quá trình thực hiện để phát triển lĩnh vực bất động sản theo quy định của pháp luật. 5. Tổ chức các hoạt động dịch vụ khác liên quan đến lĩnh vực, phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội theo quy định của pháp luật để tạo nguồn thu cho Hiệp hội. 3 III/ TÊN GỌI, LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP, NGÀNH NGHỀ KINH DOANH, VỐN ĐIỀU LỆ 1. Tên gọi: - Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN MỚI BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM - Tên gọi bằng tiếng anh: VIETNAM NEW REAL ESTATE DEVELOPMENT CORPORATION - Tên viết tắt: Công ty NEW-REA 2- Loại hình doanh nghiệp: Mô hình là Công ty Cổ phần; bao gồm: Hiệp hội bất động sản Việt Nam, Các hội viên của Hiệp hội (bao gồm hội viên cá nhân và pháp nhân) và những người có nhu cầu cùng góp vốn thành lập, trong đó: Hiệp hội góp 10% vốn điều lệ, mỗi sáng lập viên là pháp nhân tối đa không quá 5%, tỷ lệ góp vốn của các pháp nhân không vượt quá 60% (tối thiểu có 12 pháp nhân là sáng lập viên); mỗi sáng lập viên cá nhân tối đa không quá 3%, tổng tỷ lệ góp vốn của cá nhân không quá 30% (tối thiểu có 10 cá nhân là sáng lập viên) - chi tiết sẽ được thể hiện trong Điều lệ Công ty. 3- Vốn Điều lệ: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng) - Số vốn này được chia thành: 50.000.000 Cổ phần - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng Trong đó: + Tổng số cổ phần cổ đông đăng ký mua: 30.000.000 Cổ phần + Tổng số cổ phần dự kiến bán: 20.000.000 cổ phần 4- Vốn Pháp định: 30.000.000.000 đồng 5- Ngành nghề kinh doanh: STT Tên ngành Mã ngành 1 Kinh doanh bất động sản 2 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận. 3 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. 4 Hoạt động tư vấn đầu tư, tư vấn xây dựng (trừ tư vấn tài chính, kế toán). 5 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. 6 Thẩm định giá bất động sản 7 Hoạt động Quảng cáo và nghiên cứu thị trường 4 8 Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ bất động sản 9 Tư vấn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 10 Dịch vụ thiết kế đô thị và trang trí nội thất 11 Nghiên cứu ứng dụng, phát triển và thực nghiệm 12 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 13 Hoạt động phiên dịch, hoạt động môi giới thương mại 14 Kinh doanh nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 15 Đại lý du lịch, điều hành tua du lịch; dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch Phạm vi hoạt động: Trong và ngoài nước. 6- Thời gian hoạt động: 50 năm kể từ ngày được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 7- Địa chỉ trụ sở chính: tại Hà Nội Điện thoại: ……………………………………. Fax: .................................. Email: info@new-rea.vn Website: www.new-rea.vn 7. Danh sách cổ đông sáng lập Số TT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; địa chỉ trụ sở chính Loại cổ phần Số cổ phần Giá trị cổ phần (VNĐ) Tỷ lệ (%) Số Giấy CMND; Mã số DN; Số QĐ thành lập Ghi chú 1 Hiệp hội BĐS VN 10 2 8. Người đại diện theo pháp luật Họ và tên: TỐNG VĂN NGA Giới tính: nam Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sinh ngày: 02/6/1947 Dân tộc: kinh Quốc tịch: Việt Nam Chứng minh nhân dân số: 010034407 Ngày cấp: 12/4/2007, Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội 5 Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 67, ngõ 378 phố Thuỵ Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội. Chỗ ở hiện tại: Số 67, ngõ 378 phố Thuỵ Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội. 9. Thông tin về chi nhánh Tên chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY NEW-REA Địa chỉ chi nhánh: Thành phố Hồ Chí Minh 10. Thông tin về văn phòng đại diện Tên văn phòng đại diện: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY NEW-REA Địa chỉ văn phòng đại diện: Thành phố Đà Nẵng IV/ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY IV.1/ GIAI ĐOẠN 2011-2012: 1/ Sơ đồ tổ chức công ty (quy mô 11 người): HĐQT BAN KIỂM SOÁT TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TGĐ P. HCTH P. Đầu tư & NCTT Văn thư, thủ quỹ Tổ chức, lao động tiền lương Đào tạo Kế toán Đầu tư BĐS Kinh doanh dịch vụ BĐS Nghiên cứu thị trường Truyền thông, sự kiện 6 2/ Cơ cấu, tổ chức bộ máy Công ty: - Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. - Ban Tổng Giám đốc, gồm Tổng giám đốc và một Phó Tổng Giám đốc. - Các phòng ban gồm: + Phòng Hành chính-tổng hợp: gồm công tác văn thư hành chính; công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương; Công nghệ thông tin (quản trị mạng); công tác kế hoạch tại chính, công tác kế toán; công tác đào tạo, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ bất động sản. Biên chế từ 4 người. + Phòng Đầu tư và nghiên cứu thị trường: gồm công tác đầu tư kinh doanh bất động sản; tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; xử lý dữ liệu; công tác quảng cáo, tổ chức sự kiện, nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; công tác kinh doanh dịch vụ bất động sản. Biên chế từ 5 người. - Tổng biên chế của Công ty: 11 người. 3/ Nhiệm vụ chủ yếu của Công ty: - Xây dựng và kiện toàn tổ chức bộ máy làm việc của Công ty; xây dựng các nội quy làm việc, quy chế lao động; các quy định về chế độ tiền lương, chi tiêu nội bộ; quy trình tuyển dụng cán bộ… - Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cần thiết phục vụ hoạt động thường xuyên của Công ty. - Tập trung xây dựng giáo trình và xin phép cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động đào tạo chuyên môn về tư vấn, môi giới, quản lý sàn giao dịch và định giá bất động sản; đào tạo các kỹ năng quản lý toà nhà; các chương trình cấp chứng chỉ hành nghề về giám sát công trình, giám sát xây dựng; Triển khai các khoá học nâng cao về môi giới bất động sản (CIPS, GRI, CCIM, CRS) do Hiệp hội các nhà môi giới bất động sản Hoa Kỳ ký kết hợp tác với VNREA. Liên kết với các tổ chức, cơ quan có chức năng triển khai thực hiện các chương trình đào tạo nghề về lĩnh vực bất động sản. - Nghiên cứu và triển khai thực hiện xây dựng phần mềm niêm yết bất động sản; đơn giá định mức các khoản thu phí niêm yết, phí giao dịch dùng chung cho các sàn giao dịch bất động sản trình cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty và các thành viên khác. Phấn đấu xây dựng tiêu chuẩn các nhà môi giới chuyên nghiệp nhằm từng bước thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển bền vững, lành mạnh và minh bạch. - Phối hợp với Tạp chí Bất động sản và nhà đất xây dựng cơ chế phối hợp thực hiện công tác truyền thông, quảng cáo và phát hành Tạp chí. - Tổ chức các sự kiện do Hiệp hội chủ trì: Triển lãm, hội thảo; các sự kiện hợp tác quốc tế. 7 - Phối hợp với Tạp chí và các đơn vị khác tổ chức điều tra, nghiên cứu thị trường bất động sản, xây dựng và công bố các chỉ số thị thị trường theo từng tháng, từng quý trên Tạp chí, báo điện tử và trang Web. - Xúc tiến công tác đầu tư kinh doanh bất động sản. Hợp tác dưới hình thức liên doanh, góp vốn với các Chủ đầu tư có nhu cầu để thực hiện các Dự án kinh doanh Bất động sản; phấn đấu tìm kiếm các Dự án khu đô thị, khu nhà ở để làm Chủ đầu tư. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệp hội giao. IV.2/ GIAI ĐOẠN SAU NĂM 2012 1. Sơ đồ tổ chức (quy mô 23-25 người): HĐQT BAN KIỂM SOÁT TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TGĐ PHÓ TGĐ TRỢ LÝ HCTH ĐT-KD ĐT & NCTT Văn phòng Tổ chức, lao động tiền lương Tài chính, kế toán Đầu tư BĐS Kinh doanh dịch vụ BĐS Đào tạo Nghiên cứu thị trường Truyền thông, sự kiện 2/ Cơ cấu, tổ chức bộ máy Công ty: - Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. - Ban Tổng Giám đốc, gồm Tổng giám đốc, 02 Phó Tổng Giám đốc và Trợ lý Ban TGĐ. - Các phòng ban gồm: + Phòng Hành chính-tổng hợp: bao gồm công tác văn thư hành chính; công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương; Công nghệ thông tin (quản trị mạng); công tác kế hoạch tài chính, công tác kế toán. Biên chế 7 người. 8 + Phòng Đào tạo và nghiên cứu thị trường: Công tác đào tạo, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ bất động sản; công tác nghiên cứu ứng dụng, phát triển và thực nghiệm; công tác quảng cáo, tiếp thị, bán hàng; tổ chức sự kiện, nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; công tác giới thiệu và xúc tiến thương mại; công tác tư vấn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO; dịch vụ ăng uống, du lịch, điều hành tua du lịch; dịch thuật. Biên chế từ 5 người. + Phòng Đầu tư kinh doanh bất động sản: công tác đầu tư kinh doanh bất động sản, tư vấn xây dựng; tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định giá bất động sản; thiết kế đô thị và trang trí nội thất; xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan. Biên chế từ 8 người. 3/ Nhiệm vụ chủ yếu của Công ty: - Kiện toàn tổ chức bộ máy làm việc của Công ty theo mô hình 03 phòng chức năng, với tổng biên chế khoảng 23-25 người. - Đầu tư bổ sung về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết phục vụ hoạt động thường xuyên của Công ty. - Triển khai thực hiện công tác đào tạo về lĩnh vực bất động sản. - Điều hành hoạt động sàn Giao dịch bất động sản theo đúng mô hình được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. - Phối hợp với Tạp chí Bất động sản và nhà đất thực hiện công tác truyền thông, quảng cáo và phát hành Tạp chí. - Tổ chức các sự kiện do Hiệp hội chủ trì: Triển lãm, hội thảo; các sự kiện hợp tác quốc tế. - Phối hợp với Tạp chí và các đơn vị khác tổ chức điều tra, nghiên cứu thị trường bất động sản, xây dựng và công bố các chỉ số thị thị trường theo từng tháng, từng quý trên Tạp chí, báo điện tử và trang Web. - Triển khai thực hiện đầu tư các Dự án bất động sản do liên doanh, góp vốn với các đối tác và các Dự án do Công ty làm Chủ đầu tư. - Xúc tiến việc thành lập Chi nhánh, văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng (theo yêu cầu thực tế về hoạt động kinh doanh và phải được Hiệp hội cho phép) - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệp hội giao. V/ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI: - Tháng 11/2010: Thông qua Đề án, đăng ký cổ đông sáng lập Công ty. - Tháng 12/2010: Đăng ký thành lập doanh nghiệp, công bố khai trương đi vào hoạt động đúng vào ngày tổ chức gặp mặt Hội viên cuối năm (dự kiến ngày 18/12/2010). 9 - Tháng 3/2011: hoàn chỉnh và ban hành nội quy làm việc, quy chế lao động; các quy định về chế độ tiền lương, chi tiêu nội bộ; quy trình tuyển dụng cán bộ. Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cần thiết đảm bảo Công ty đi vào hoạt động bình thường. - Tháng 5/2011: hoàn chỉnh các chương trình đào tạo trình cơ quan có thẩm quyền cho phép, phấn đấu tháng 6/2011 sẽ triển khai khoá học đầu tiên. - Triển khai thực hiện xây dựng phần mềm niêm yết bất động sản, xây dựng các định mức thu phí trình cơ quan có thẩm quyền duyệt vào tháng 6/2011. Phối hợp với mạng các sàn giao dịch bất động sản chuyển giao và cài đặt phần mềm dùng chung cho các đơn vị, xây dựng quy chế quản lý và khai thác dữ liệu bất động sản dùng chung. - Xây dựng cơ chế phối hợp với Tạp chí về quảng cáo, truyền thông, phát hành, phấn đấu tháng 6/2011 sẽ phát hành 03 số/tháng và hàng tháng sẽ công bố chỉ số thị trường trên Tạp chí và trang Web. - Xúc tiến hợp tác đầu tư, tìm kiếm Dự án thành phần (hoặc Công trình) tại vị trí đẹp, thuận lợi giao thông để đầu tư xây dựng trụ sở Công ty, Hiệp hội và các thành viên có nhu cầu, phấn đấu tháng 8/2011 sẽ đề xuất phương án khả thi để lấy ý kiến các Hội viên, các Công ty có nhu cầu để triển khai thực hiện. - Xúc tiến tìm kiếm Dự án đầu tư mới; liên doanh, góp vốn với các đối tác có nhu cầu đầu tư kinh doanh bất động sản. Phấn đấu đầu năm 2012 sẽ được chủ trương làm chủ đầu tư ít nhất 01 Dự án. VI/ MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH: 1/ Công tác đào tạo: a/ Hình thức đào tạo tập trung: - Đây là hình thức phổ biến, được áp dụng xuyên suốt quá trình hoạt động của Công ty. Hình thức đào tạo tập trung sẽ do Công ty trực tiếp tổ chức thực hiện hoặc liên kết với các đơn vị có đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị để cùng triển khai. Hàng năm Công ty sẽ xây dựng chương trình và nội dung đào tạo cho từng chuyên đề và công khai trên trang Web và tại cơ sở đào tạo để người có nhu cầu biết đăng ký và tham dự. - Quy mô lớp học: từ 35 đến 50 người. - Thời gian đào tạo: từ 7 ngày đến 90 ngày (tuỳ từng chương trình cụ thể) - Hình thức tổ chức: có thể tổ chức nhiều khoá học, nhiều ca học trong cùng thời gian. - Kinh phí: + Chương trình chuẩn: từ 1,5triệu đồng đến 3 triệu đồng/khoá học/1 chuyên đề/người. 10 + Chương trình nâng cao theo tiêu chuẩn quốc tế: từ 15 triệu đồng đến 25 triệu đồng/khoá học/1 chuyên đề/người. - Ưu điểm: Hình thức đào tạo có tính chuyên nghiệp, tổ chức được nhiều khoá học, nhiều chuyên đề và nhiều người cùng tham gia. Lợi nhuận thu được cao, ổn định (khoảng từ 12-15%). Phù hợp với các chương trình đào tạo để cấp chứng chỉ hành nghề. Chủ động được kế hoạch, chương trình và thời gian đào tạo. - Nhược điểm: Thời gian kéo dài, ảnh hưởng tới công việc thường ngày của học viên. Chi phí cao hơn so với đào tạo tại chỗ. Đòi hỏi chi phí đầu tư cơ sở vật chất ban đầu cao, chi phí cho bộ máy quản lý cao (nhiều người thực hiện). Đòi hỏi đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp và phải chủ động thời gian đứng lớp. Chi phí của Học viên cao. b/ Hình thức đào tạo tại chỗ: - Đây là hình thức đào tạo theo đơn đặt hàng của từng doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu. Việc triển khai tổ chức lớp học ngay tại nơi công tác của học viên. Việc tổ chức các khoá học chủ yếu do Công ty trực tiếp thực hiện triển khai. Hàng năm Công ty sẽ nắm bắt nhu cầu đào tạo tại chỗ của các Hội viên thông qua Hiệp hội; đồng thời chủ động xây dựng chương trình và nội dung đào tạo theo chuyên đề và công khai trên trang Web để Hội viên có nhu cầu biết đăng ký và tổ chức thực hiện. - Quy mô lớp học: từ 10 đến 20 người. - Thời gian đào tạo: từ 1 ngày đến 5 ngày (tuỳ từng chương trình cụ thể) - Hình thức tổ chức: Chủ yếu tổ chức toàn bộ thời gian trong ngày (8 giờ/ngày) bao gồm cả ngày làm việc và ngày nghỉ. - Kinh phí: + Chương trình chuẩn: từ 10 triệu đồng đến 40 triệu đồng/1 chuyên đề/khoá học từ 10-20 người. + Chương trình nâng cao theo tiêu chuẩn quốc tế: từ 25 triệu đồng đến 55 triệu đồng/1 chuyên đề/1 khoá học từ 10-20 người. - Ưu điểm: Hình thức đào tạo có tính thích nghi cao, tổ chức đơn giản, hiệu quả, chi phí bình quân cho 1 học viên thấp so với học tập trung nhưng lại được nhiều người trong cùng đơn vị tham gia, nội dung chương trình học thiết thực cho nhóm người học (thường tổ chức theo đơn đặt hàng). Phù hợp với các chương trình đào tạo kỹ năng, nâng cao. Tiết kiệm được chi phí cơ sở vật chất ban đầu cho Công ty tổ chức, thời gian học ngắn nhưng hiệu quả thiết thực với người học. Hình thức này thường được tổ chức tại chỗ để năng cao kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên của các Hội viên thuộc Hiệp hội. - Nhược điểm: Đơn vị có nhu cầu phải bố trí công việc và thời gian phù hợp để tổ chức lớp học. Tăng chi phí cho việc đi lại, ăn ở của đội ngũ giảng viên. Lợi nhuận thấp. Chỉ phù hợp với chương trình nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng chuyên sâu, không phù hợp với các chương trình cấp Chứng chỉ hành nghề. 11 c/ Hình thức đào tạo (phổ biến, tuyên truyền) chuyên đề: - Đây là chương trình phổ biến kiến thức, nói chuyện chuyên đề trong một lĩnh vực, một sự kiện hay chương trình tuyên truyền phổ biến chính sách Pháp luật. Mục đích của hình thức này chủ yếu cung cấp những thông tin mới về chính sách pháp luật, về tình hình diễn biến của thị trường, các dự báo và xu thế phát triển của thị trường, các chương trình xúc tiến, kêu gọi đầu tư, hợp tác quốc tế, kết hợp hội thảo và giói thiệu chương chình đào tạo mới... - Hình thức tổ chức này gần giống như tổ chức các diễn đàn nhằm đem lại cho người tham gia những thông tin mới nhất, đồng thời những vướng mắc, phát sinh sẽ được trao đổi, mạn đàm ngay tại Hội trường. - Hình thức này thường tổ chức trong thời gian ngắn từ ½ ngày đến 2 ngày, người tham gia sẽ phải nộp một khoản phí tham dự với mục đích để được cung cấp các tài liệu cần thiết và phục vụ nhu cầu cần thiết tại hội nghị. - Hình thức này thường không tạo ra lợi nhuận, nhưng sẽ thu hút được đông đảo thành phần tham gia tạo môi trường để người tham dự tìm kiếm đối tác, giao lưu, học hỏi. 2/ Công tác Tổ chức sự kiện, truyền thông, quảng cáo: a/ Các sự kiện thường niên: - Tổ chức Hội chợ, Triển lãm Quốc tế Bất động sản Việt Nam (VNREA-EXPO): Đây là sự kiện lớn hàng năm được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. + Tại thành phố Hồ Chí Minh: sẽ tổ chức vào tháng 9-10 hàng năm, số lượng từ 1500-2000 gian hàng tiêu chuẩn, thu hút khoảng 800 doanh nghiệp, tổ chức tham gia. + Tại Hà Nội: sẽ tổ chức vào tháng 6-7 hàng năm, số lượng từ 1000-1500 gian hàng tiêu chuẩn, thu hút khoảng 500 doanh nghiệp, tổ chức tham gia. - Tổ chức các cuộc Hội thảo tại Hội chợ, triển lãm Quốc tế bất động sản Việt Nam; các Hội thảo chuyên đề (bình quân 06 Hội thảo/năm). - Phối hợp với Tạp chí trong công tác truyền thông, phát hành và quảng cáo. Công ty sẽ mua chọn gói số trang quảng cáo của Tạp chí nhằm đảm bảo nguồn kinh phí cho Tạp chí hoạt động ổn định, tham gia phát hành Tạp chí, quảng cáo bất động sản trên trang điện tử, trên hệ thống niêm yết bất động sản. - Tổ chức các cuộc họp mặt thường niên của Hiệp hội; tham gia Ban tổ chức bình chọn giải thưởng hàng năm do Hiệp hội tổ chức. - Tổ chức công tác du lịch lữ hành các Đoàn công tác do Hiệp hội thành lập để tham dự Hội nghị thường niên và triển lãm quốc tế bất động sản do Hiệp hội các nhà môi giới bất động sản Hoa Kỳ tổ chức hàng năm, tham dự các chương trình hợp tác với Hịêp hội nhà ở Hàn Quốc và các tổ chức Quốc tế khác. 12 - Thực hiện và công bố các chỉ số thị trường bất động sản theo tháng, theo quý đúng với quy định, hướng dẫn của Bộ Xây dựng. - Phối hợp với các tổ chức khác hàng năm tổ chức bình chọn, xếp hạng và vinh danh doanh nghiệp theo quy chế bình chọn do Hiệp hội ban hành. b/ Các sự kiện độc lập: - Phối hợp với Trung tâm xúc tiến đầu tư các tỉnh, các đơn vị tryền thông tổ chức các sự kiện Hội chợ, triển lãm, hội thảo chuyên đề do Hiệp hội bảo trợ và tổ chức. - Tham gia tổ chức các chương trình hội thảo, sự kiện do các tổ chức Quốc tế, các Hiệp hội, Hội nghề nghiệp phối hợp với Hiệp hội thực hiện. - Tổ chức sự kiện khởi công, khánh thành, quảng cáo, giới thiệu các Dự án bất động sản, hội nghị khách hàng theo yêu cầu của các Chủ đầu tư. 3/ Công tác kinh doanh dịch vụ bất động sản a/ Niêm yết bất động sản: - Xây dựng phần mềm dùng chung, nội dung, tiêu chí cho từng loại dự án, loại bất động sản, phục vụ công tác niêm yết bất động sản. Chi phí do Công ty đầu tư, phần mềm được cài đặt miễn phí cho tất cả người dùng (bao gồm các tổ chức, cá nhân) là Hội viên Hiệp hội, trường hợp khác Công ty sẽ thu phí cài đặt (không quá 5 triệu đồng/đơn vị người dùng). Trường hợp các Chủ đầu tư không có hệ thống sàn Giao dịch riêng sẽ được niêm yết miễn phí trên hệ thống dùng chung của Công ty. - Hàng ngày các đơn vị người dùng có trách nhiệm cập nhật những hàng hoá đã giao dịch lên hệ thống dùng chung để tổng hợp theo quy chế do Hiệp hội quy định và Bộ Xây dựng phê chuẩn. - Dữ liệu bất động sản được niêm yết tại hệ thống phần mềm dùng chung phục vụ cho công tác tính toán các chỉ số thị trường, khảo sát giá thị trường tại một thời điểm xác định. Phục vụ cho công tác thẩm định giá, tư vấn giá bất động sản; báo cáo đánh giá, khảo sát thị trường. Phục vụ cho cơ quan quản lý nhà nước nắm bắt cụ thể những diễn biến của thị trường, dự báo cung - cầu. - Dữ liệu bất động sản trong hệ th

File đính kèm:

  • pdfMau De An Thanh Lap Cong Ty Doanh Nghiep.pdf