Mẫu di chúc cơ bản

doc3 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 18/01/2014 | Lượt xem: 1094 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu di chúc cơ bản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc DI CHÚC Tôi là: .......... Sinh ngày:........./......../................ Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu số:............................................................ cấp ngày......./......./........tại .................................................................................. Quốc tịch (đối với người nước ngoài): ............................................................... Địa chỉ liên hệ: .................................................................................................... Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập di chúc này như sau (1): ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Người lập di chúc (Ký và ghi rõ họ tên) LỜI CHỨNG CỦA UBND CẤP XÃ Ngày.........tháng...........năm.............. (bằng chữ ...........................................) tại ..........................................................................................................................., tôi......................................., Chức vụ:................................................. UBND xã (cấp xã, thị trấn) .................................... CHỨNGTHỰC: - Ông/bà ......................…………............ đã tự nguyện lập di chúc này; - Theo sự nhận biết của tôi, tại thời điểm chứng thực, ông/bà có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật; - Nội dung di chúc không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội; - ............................................................................................................................... .................................................................................................................................. .............................................................................................................................(2) Di chúc này được làm thành.......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........ trang), giao cho người lập di chúc ........... bản chính; lưu tại UBND xã (cấp xã, thị trấn) một bản chính. Số chứng thực .........., quyển số ..........TP/CC-SCT/HĐGD. NGƯỜI CHỨC THỰC (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) Ghi chú: (1) Ghi họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản; Di sản để lại và nơi có di sản; Trong trường hợp có chỉ định người thực hiện nghĩa vụ thì phải ghi rõ họ tên của người này và nội dung của nghĩa vụ (2) Chọn một trong các trường hợp sau đây: - Người lập di chúc đã đọc Di chúc này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Di chúc và đã ký vào Di chúc trước sự có mặt của tôi; - Người lập di chúc đã đọc Di chúc này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Di chúc và đã ký, điểm chỉ vào Di chúc trước sự có mặt của tôi; - Người lập di chúc đã đọc Di chúc này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Di chúc và điểm chỉ vào Di chúc trước sự có mặt của tôi; - Người lập di chúc đã nghe người thực hiện chứng thực đọc Di chúc này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Di chúc và ký vào Di chúc trước sự có mặt của tôi; - Người lập di chúc đã nghe người thực hiện chứng thực đọc Di chúc này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Di chúc và ký, điểm chỉ vào Di chúc trước sự có mặt của tôi; - Người lập di chúc đã nghe người thực hiện chứng thực đọc Di chúc này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Di chúc và điểm chỉ vào Di chúc trước sự có mặt của tôi;

File đính kèm:

  • docMau Di Chuc .doc.doc
Mẫu đơn liên quan