Mẫu đơn giấy phép xây dựng

doc2 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 18/01/2014 | Lượt xem: 1265 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu đơn giấy phép xây dựng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số: 04/GPXD THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH SỞ XÂY DỰNG hoặc ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)....... Số: ____ /____ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ............., ngày......tháng........năm........... GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: 58 /2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố Xây dựng mớiMỚI Cải tạo, sửa chữa 1. Cấp cho chủ đầu tư : Sinh năm : Chứng minh nhân dân số : do : cấp ngày : tháng năm 2. Địa chỉ thường trú : Số nhà: đường: phường (xã): quận (huyện): 3. Được phép xây dựng công trình: 4. Theo thiết kế có ký hiệu: 5. Do : thiết lập Gồm các hạng mục sau đây : - Trên lô đất số : diện tích : - Cao độ nền : Chỉ giới xây dựng : Tại số nhà : đường : phường (xã) : quận (huyện) : 6. Giấy tờ về quyền sử dụng đất : 7. Thời hạn hoàn thành công trình dự kiến là ...................tháng, kể từ ngày khởi công xây dựng. GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG hoặc CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN) ...... Những điều cần lưu ý: 1. Chủ đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của người có liên quan. 2. Chủ đầu tư phải thực hiện các điều sau đây : - Phải thực hiện đúng các quy định của Pháp luật về đất đai, về quy hoạch, về đầu tư và xây dựng và giấy phép xây dựng này. - Phải thông báo cho cơ quan cấp phép xây dựng đến kiểm tra khi định vị công trình, xây móng và công trình ngầm (như hầm vệ sinh tự hoại, xử lý nước thải...) - Xuất trình giấy phép xây dựng cho ủy ban nhân dân phường (xã, thị trấn) nơi có công trình trước khi khởi công xây dựng và yết báo phối cảnh công trình (nếu có)- số giấy phép, tên đơn vị thiết kế, đơn vị thi công, ngày hoàn thành tại địa điểm xây dựng công trình. - Khi cần thay đổi thiết kế thì phải báo cáo và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép xây dựng. - Khi xây dựng xong, chủ đầu tư phải báo cáo cho cơ quan cấp phép lập hồ sơ hoàn công. Giấy phép xây dựng có kèm theo biên bản kiểm tra công trình mới có giá trị đăng ký quyền sở hữu công trình. 3. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày nhận được giấy phép xây dựng; quá thời hạn trên thì chủ đầu tư phải xin gia hạn.

File đính kèm:

  • docMau Giay Phep Xay Dung Mau.DOC
Mẫu đơn liên quan