Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận ngoại ngữ tương đương

doc2 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 17/01/2014 | Lượt xem: 1629 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận ngoại ngữ tương đương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN Ngoại ngữ tương đương trình độ A Kính gửi: Phòng Đào tạo Trường Đại học Cần Thơ Tôi tên : Mã số sinh viên: Ngày sinh : . Nơi sinh : . Là sinh viên lớp: (HG ) khóa .... (20 - 20 ) Hệ đào tạo: Dài hạn tập trung (chính quy) tại Trường Đại học Cần Thơ. Nay tôi kính đơn này đến Phòng Đào tạo cấp cho tôi giấy chứng nhận ngoại ngữ (Anh văn) tương đương trình độ A. Lý do: Tôi đã hoàn thành xong các học phần Anh văn căn bản. Tôi rất mong được sự chấp thuận của quý Phòng. Chân thành cảm ơn và kính chào trân trọng./. …………, ngày …… tháng …… năm 20… Người làm đơn (chữ ký, ghi rõ họ tên) Nộp kèm theo: 2 ảnh 3 x 4 cm (mới, có ghi họ tên, ngày tháng năm sinh, MSSV) Điểm các học phần Anh văn căn bản Lệ phí 6.000 đồng

File đính kèm:

  • docHA 4.4.doc
Mẫu đơn liên quan