Mẫu đơn xin cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam

pdf2 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 15/12/2014 | Lượt xem: 1126 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu đơn xin cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
mẫu đơn xin cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài tại việt nam (Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ Tài chính) [TÊN DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM, DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM NƯỚC NGOÀI] ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP ĐẶT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI VIỆT NAM Kính gửi : Bộ Tài chính Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài gửi Bộ Tài chính đơn xin đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam với các nội dung sau: I. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài: - Tên đầy đủ và tên viết tắt của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài: - Địa chỉ của trụ sở chính, số điện thoại, fax: - Vốn điều lệ (vốn đăng ký): - Cơ quan cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, ngày cấp và số của Giấy phép thành lập và hoạt động; - Ngày thành lập, ngày đăng ký kinh doanh và ngày bắt đầu hoạt động; - Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngày và số của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; - Nội dung hoạt động chủ yếu : II. Văn phòng đại diện xin đặt tại Việt Nam - Tên đầy đủ và tên viết tắt của văn phòng đại diện tại Việt Nam: - Địa điểm dự kiến đặt văn phòng đại diện: - Mục đích chủ yếu xin đặt văn phòng đại diện: - Số người làm việc tại văn phòng đại diện, trong đó: + Số người nước nước ngoài (tối đa): + Số người Việt Nam (tối thiểu): - Thời hạn hoạt động của văn phòng đại diện dự kiến là ......năm - Họ tên, năm sinh, quốc tịch Trưởng văn phòng đại diện: Chúng tôi cam kết trong thời gian hoạt động tại Việt Nam, văn phòng đại diện và các nhân viên của văn phòng đại diện tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật Việt Nam và hoạt động đúng nội dung mà Bộ Tài chính cho phép. Ngày.........tháng...........năm.............. Ký đơn (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc người được Chủ tịch uỷ quyền)

File đính kèm:

  • pdfmau_don_xin_cap_giay_phep_4438.pdf