Mẫu đơn xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản

pdf1 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 15/12/2014 | Lượt xem: 1425 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu đơn xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu đơn xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản (TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:........ ....., ngày... tháng... năm... ĐƠN XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường (Uỷ ban nhân dân tỉnh.........) (Tên tổ chức, cá nhân)............................................................................. Trụ sở tại:................................................................................................ Điện thoại:......................................, Fax…………………………......... Được phép khai thác khoáng sản (tên khoáng sản)........... tại: xã...... huyện......., tỉnh........ theo Giấy phép khai thác số...... ngày.... tháng... năm.... Nay xin được gia hạn giấy phép khai thác......... năm, từ tháng.... năm.... đến tháng... năm...... Diện tích khu vực khai thác xin gia hạn là .... ha. Được giới hạn bởi các điểm góc..... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo. Trữ lượng:...... (tấn, m3,...) Thân khoáng................ Công suất khai thác:......... (tấn, m3,...) Lý do xin gia hạn giấy phép khai thác:..................................................... ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ............................................................................................................. (Tên tổ chức, cá nhân)............... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan. (Tổ chức, cá nhân làm đơn) Ký tên, đóng dấu Tài liệu gửi kèm theo: - - -

File đính kèm:

  • pdftt_01_8_9513.pdf