Mẫu đơn xin không tính điểm học phần vào TBTL

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 17/01/2014 | Lượt xem: 1694 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu đơn xin không tính điểm học phần vào TBTL, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN KHÔNG TÍNH ĐIỂM HỌC PHẦN VÀO ĐIỂM TRUNG BÌNH TÍCH LŨY Kính gởi: Ban chủ nhiệm Khoa Phát triển Nông thôn Tôi tên : Mã số sinh viên: Ngày sinh : . Nơi sinh : Chuyên ngành đào tạo: khóa: Tôi đã tích lũy được . . . . . . . . .tín chỉ; Điểm TB tích lũy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nay tôi xin không tính điểm học phần vào điểm trung bình tích lũy các học phần sau: TT Mã HP Tên học phần Tín chỉ Điểm Học kỳ Năm học Lý do: Rất mong được sự chấp thuận của quý Khoa. Chân thành cảm ơn và kính chào trân trọng./. ……………, ngày tháng năm 20. Người làm đơn (chữ ký, ghi rõ họ tên) KHOA DUYỆT Đồng ý cho sinh viên không tính điểm tích lũy các học phần: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hòa An, ngày . . . . tháng . . . .năm . . . . . TRƯỞNG KHOA

File đính kèm:

  • docHA 2.8.doc
Mẫu đơn liên quan