Mẫu hợp đồng tặng cho nhà ở

doc6 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 18/01/2014 | Lượt xem: 1528 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu hợp đồng tặng cho nhà ở, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỢP ĐỒNG TẶNG CHO NHÀ Ở SỐ : ____________ NHÀ SỐ : ĐƯỜNG : PHƯỜNG : QUẬN : THÀNH PHỐ : HỒ CHÍ MINH CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ HỢP ĐỒNG TẶNG CHO MỘT PHẦN NHÀ Nhà số : …………………………………………………………………………………………………………………… --- ĩ --- Hơm nay, ngày ___ tháng ___ năm 2008 tại Văn Phịng Cơng chứng Sài Gịn, chúng tơi ký tên dưới đây, những người tự nhận thấy cĩ đủ năng lực hành vi và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình, gồm : BÊN TẶNG CHO (Bên A) : …………………………………………………………………………………………………………………… Ngày tháng năm sinh : …………………………………………………………………………………………………………………… Chứng minh nhân dân : …………………………………cấp ngày………………………………… tại …………………… Thường trú : …………………………………………………………………………………………………………………… : …………………………………………………………………………………………………………………… Ngày tháng năm sinh : …………………………………………………………………………………………………………………… Chứng minh nhân dân : …………………………………cấp ngày………………………………… tại …………………… Thường trú : …………………………………………………………………………………………………………………… BÊN ĐƯỢC TẶNG CHO (Bên B) : …………………………………………………………………………………………………………………… Ngày tháng năm sinh : …………………………………………………………………………………………………………………… Chứng minh nhân dân : …………………………………cấp ngày………………………………… tại …………………… Thường trú : …………………………………………………………………………………………………………………… : …………………………………………………………………………………………………………………… Ngày tháng năm sinh : …………………………………………………………………………………………………………………… Chứng minh nhân dân : …………………………………cấp ngày………………………………… tại …………………… Thường trú : …………………………………………………………………………………………………………………… Bằng hợp đồng này, bên A tặng cho bên B một phần căn nhà với những thỏa thuận sau đây : ĐIỀU 1 : ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG Đối tượng của hợp đồng này là căn nhà số : ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… , cĩ thực trạng như sau : Nhà ở : Tổng diện tích sử dụng : ………………………………… m2 Diện tích xây dựng : ………………………………… m2 Diện tích sử dụng : ………………………………… m2 Kết cấu nhà : Vách / Tường gạch, mái BTCT+tơn+ngĩi, sàn BTCT / gỗ. Số tầng : ………………………………… Đất ở : Thửa đất số : …………………………………………………………………………………………… Tờ bản đồ số : ………………………………… (BĐĐC) (SĐN) Diện tích : ………………………………… m2 Hình thức sử dụng riêng : ………………………………… m2 Các thực trạng khác : Phần nhà trên thuộc sở hữu hợp pháp của bên A theo các chứng từ sở hữu sau đây : Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà số : ………………………………………………………………………………… Tờ khai lệ phí trước bạ ngày: ………………………………………… Bản vẽ của Phịng QLĐT ĐIỀU 2 : GIAO NHẬN NHÀ. Bên A giao và bên B nhận phần nhà đúng như thực trạng nêu trên sau khi hồn tất thủ tục tặng cho nhà. Trong thời hạn chưa giao nhà, bên A cĩ trách nhiệm bảo quản nhà. ĐIỀU 3 : VIỆC NỘP THUẾ VÀ LỆ PHÍ Các khoản thuế và lệ phí liên quan đến việc tặng cho nhà, hai bên chịu trách nhiệm nộp theo quy định của pháp luật. ĐIỀU 4 : ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Bên B cĩ trách nhiệm làm thủ tục nộp thuế trước bạ và đăng ký sang tên đối với phần nhà nêu trên tại cơ quan cĩ thẩm quyền. Bên A phải hỗ trợ, tạo điều kiện cho bên B hồn thành thủ tục nộp thuế trước bạ và đăng ký sang tên. Quyền sở hữu nhà được chuyển cho bên B, kể từ thời điểm Hợp đồng này được Văn Phịng Cơng chứng Sài Gịn chứng nhận. ĐIỀU 5 : CAM KẾT CỦA CÁC BÊN Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam kết sau đây : Bên A cam kết : Phần nhà nêu trên : Thuộc quyền sở hữu nhà của bên A; Khơng bị tranh chấp về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất và quyền thừa kế (nếu cĩ) Khơng cĩ quyết định kê biên của cơ quan cĩ thẩm quyền. Khơng thế chấp, bảo lãnh, tặng cho, trao đổi, kê khai làm vốn của doanh nghiệp hoặc thực hiện nghĩa vụ khác; Khơng bị cơ quan nhà nước cĩ thẩm quyền xử lý theo pháp luật. Khơng cịn bất kỳ giấy tờ nào về quyền sở hữu căn nhà nêu trên; Giấy tờ sở hữu nêu trên là bản chính duy nhất. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả những thỏa thuận với bên B đã ghi trong hợp đồng này. Bên B cam kết : Thực hiện đúng và đầy đủ những thỏa thuận với bên A đã ghi trong hợp đồng này. Hai bên cùng cam kết : Đã khai đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thơng tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng. Kể từ ngày ký hợp đồng này, khơng bên nào được sử dụng bản chính giấy tờ sở hữu của căn nhà nêu trên để thực hiện thế chấp, bảo lãnh, mua bán, tặng cho, trao đổi, kê khai làm vốn doanh nghiệp hoặc các giao dịch khác với bất kỳ hình thức nào cho đến khi hồn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu. Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng; nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba (nếu cĩ). ĐIỀU 6 : ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hệ quả pháp lý của việc cơng chứng này, sau khi đã được nghe lời giải thích của cơng chứng viên dưới đây. Hai bên đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng này. Hợp đồng được lập thành 03 bản, các bản đều giống nhau, bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản và Văn Phịng Cơng chứng Sài Gịn lưu giữ 01 bản. BÊN A BÊN B LỜI CHỨNG CỦA CƠNG CHỨNG VIÊN Ngày ……… tháng ………… năm 2008 (Ngày ……………………………………… tháng ……………………………… năm hai ngàn lẻ tám). Tại trụ sở Văn Phịng Cơng chứng Sài Gịn , số 136 đường Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tơi, ………………………………………, Cơng chứng viên Văn Phịng Cơng chứng Sài Gịn. CHỨNG NHẬN Hợp đồng tặng cho một phần căn nhà số : …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………, thành phố Hồ Chí Minh, được giao kết giữa : BÊN TẶNG CHO (Bên A) : : …………………………………………………………………………………………………………………… Chứng minh nhân dân : …………………………………cấp ngày………………………………… tại …………………… : …………………………………………………………………………………………………………………… Chứng minh nhân dân : …………………………………cấp ngày………………………………… tại …………………… BÊN ĐƯỢC TẶNG CHO (Bên B) : : …………………………………………………………………………………………………………………… Chứng minh nhân dân : …………………………………cấp ngày………………………………… tại …………………… : …………………………………………………………………………………………………………………… Chứng minh nhân dân : …………………………………cấp ngày………………………………… tại …………………… Các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung hợp đồng. Tại thời điểm cơng chứng, các bên giao kết hợp đồng cĩ năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật. Nội dung thỏa thuận của các bên trong hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hợi: Các bên giao kết đã đọc lại hợp đồng này, đã đồng ý tồn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào hợp đồng này trước sự cĩ mặt của tơi. Hợp đồng này gồm 03 bản chính (mỗi bản chính gồm 05 tờ 05 trang), cấp cho : Bên A một bản chính. Bên B một bản chính. Lưu tại Văn Phịng Cơng chứng Sài Gịn một bản chính. CƠNG CHỨNG VIÊN Số cơng chứng : Quyển số : ____ TP/CC-SCC/HĐGD

File đính kèm:

  • docMau Hop Dong Tang Cho Mot Phan Nha.doc
Mẫu đơn liên quan