Mẫu hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê nhà

doc3 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 18/01/2014 | Lượt xem: 4132 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê nhà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Nhà số : ……………………………………………………………………………………………………… --- ĩ --- Chúng tơi ký tên dưới đây : BÊN CHO THUÊ NHÀ (BÊN A) : : …………………………………………………………………………………………………………………… Ngày tháng năm sinh : …………………………………………………………………………………………………………………… Chứng minh nhân dân : …………………………………cấp ngày………………………………… tại …………………… Thường trú : …………………………………………………………………………………………………………………… : …………………………………………………………………………………………………………………… Ngày tháng năm sinh : …………………………………………………………………………………………………………………… Chứng minh nhân dân : …………………………………cấp ngày………………………………… tại …………………… Thường trú : …………………………………………………………………………………………………………………… BÊN THUÊ NHÀ (BÊN B) : CƠNG TY : …………………………………………………………………………………………………………………… Giấy CN ĐKKD số : …………………………………………………………………………………………………………………… Trụ sở : …………………………………………………………………………………………………………………… Giấy phép thành lập số : …………………………………cấp ngày………………………………… tại …………………… Do ơng bà : …………………………………………………………………………………………………………………… Ngày tháng năm sinh : …………………………………………………………………………………………………………………… Chứng minh nhân dân : …………………………………cấp ngày………………………………… tại …………………… Thường trú : …………………………………………………………………………………………………………………… Chức vụ : …………………………… Làm đại diện. Căn cứ vào Hợp đồng thuê nhà đã ký giữa chúng tơi tại Văn Phịng Cơng chứng Sài Gịn số : ___ ngày ___ , chúng tơi thỏa thuận thanh lý Hợp đồng thuê nhà như sau : ĐIỀU 1 : Hai bên đồng ý chấm dứt trước thời hạn thuê nhà kể từ ngày: ĐIỀU 2 : Bên A xác nhận đã nhận lại (phần) nhà cho thuê và bên B đã thanh tốn đủ tiền thuê nhà cho bên A. Mọi vấn đề cĩ liên quan đến Hợp đồng thuê nhà hai bên đã tự giải quyết xong. ĐIỀU 3 : Hai bên cam kết khơng tranh chấp hay khiếu nại gì về sau. ĐIỀU 4 : Kể từ ngày Hợp đồng thanh lý này được hai bên ký kết và Văn Phịng Cơng Chứng Sài Gịn chứng nhận, Hợp đồng thuê nhà nêu trên khơng cịn giá trị nữa. Hợp đồng thanh lý được lập thành 03 bản, Văn Phịng Cơng chứng Sài Gịn lưu 01 bản, mỗi bên giữ 01 bản cĩ giá trị như nhau, cĩ hiệu lực kể từ ngày ký. Lập tại Văn Phịng Cơng chứng Sài Gịn, ngày_ ._ .2009 BÊN B BÊN A LỜI CHỨNG CỦA CƠNG CHỨNG VIÊN Ngày ……… tháng ………… năm 2009 (Ngày ……………………………………… tháng ……………………………… năm hai ngàn lẻ tám). Tại trụ sở Văn Phịng Cơng chứng Sài Gịn , số 136 đường Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tơi, ………………………………………, Cơng chứng viên Văn Phịng Cơng chứng Sài Gịn. CHỨNG NHẬN Hợp đồng thanh lý Hợp đồng thuê nhà số : ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… được giao kết giữa : BÊN CHO THUÊ NHÀ (Bên A) : : …………………………………………………………………………………………………………………… Chứng minh nhân dân : …………………………………cấp ngày………………………………… tại …………………… : …………………………………………………………………………………………………………………… Chứng minh nhân dân : …………………………………cấp ngày………………………………… tại …………………… BÊN THUÊ NHÀ (Bên B) : CƠNG TY : …………………………………………………………………………………………………………………… Do ơng bà : …………………………………………………………………………………………………………………… Chứng minh nhân dân : …………………………………cấp ngày………………………………… tại …………………… Chức vụ : …………………………… Làm đại diện. Các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung hợp đồng. Tại thời điểm cơng chứng, các bên giao kết hợp đồng cĩ năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật. Nội dung thỏa thuận của các bên trong hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hợi: Các bên giao kết đã đọc lại hợp đồng này, đã đồng ý tồn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào hợp đồng này trước sự cĩ mặt của tơi. Hợp đồng này gồm 03 bản chính (mỗi bản chính gồm ___ tờ ___ trang), cấp cho : Bên A một bản chính. Bên B một bản chính. Lưu tại Văn Phịng Cơng chứng Sài Gịn một bản chính. CƠNG CHỨNG VIÊN Số cơng chứng : Quyển số : ___ TP/CC-SCC/HĐGD

File đính kèm:

  • docMau Hop Dong Thanh Ly Hop Dong Thue Nha.doc
Mẫu đơn liên quan