Mẫu phiếu nhận xét sinh viên của đơn vị thực tập

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 11/08/2015 | Lượt xem: 3090 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu phiếu nhận xét sinh viên của đơn vị thực tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT SINH VIÊN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Họ và tên sinh viên : Lớp Khóa Khoa : Kỹ Thuật Xây Dựng trực thuộc Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải TP. Hồ Chí Minh. Trong thời gian từ ngày tháng năm….. .. đến ngày tháng năm ……….. Tại : …… Địa chỉ : ….. Sau quá trình thực tập tại đơn vị của sinh viên, chúng tôi có một số nhận xét đánh giá như sau : Về ý thức tổ chức kỷ luật : . Về tinh thần thái độ học tập : Về quan hệ, lối sống : Các nhận xét khác : Đánh giá chung sau khi thực tập : Ngày tháng năm…………. Cán bộ hướng dẫn Xác nhận của đơn vị thực tập (Ký và ghi rõ họ và tên) (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ và tên)

File đính kèm:

  • docMẫu phiếu nhận xét sinh viên của đơn vị thực tập.doc
Mẫu đơn liên quan