Tờ khai đăng ký tàu cá

doc2 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 1461 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tờ khai đăng ký tàu cá, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phụ lục 3a (Ban hành kèm theo Quyết định 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------------ ….. ngày ……. tháng …. năm …. TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU CÁ Kính gửi : …………………………………………… Họ tên người đứng khai : …………………………………………………………… Thường trú tại : ……………………………………………………………………… Chứng minh nhân dân số : …………………………………………………………... Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá với nội dung sau ; 1. Đặc điểm cơ bản của tàu như sau ; Tên tàu : …………………………. ; Công dụng ……………………………………. Năm, nơi đóng : ……………………………………………………………………… Cảng (Bến đậu) đăng ký : ……………………………………………………………. Kích thước chính Lmax x B mqax x D, m: ……………………; Chiều chìm d, m: ……… Vật liệu vỏ : ………………………….; Tổng dung tích : ……………………………. Sức chở tối đa, tấn: …………………. Số thuyền viên, người ...................................... Nghề chính : ........................................ Nghề kiêm : ..................................................... Vùng hoạt động : ............................................................................................................ Máy chính : TT Ký hiệu máy Số máy Công suất định mức, sức ngựa Vòng quay định mức, v/ph Ghi chú No 1 No 2 No 3 2. Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần của từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ) : TT Họ và tên Địa chỉ Chứng minh nhân dân Giá trị cổ phần 01 02 03 04 05 3. Hồ sơ kèm theo TT Hồ sơ đăng ký tàu cá Bản chính Bản sao 01 Hợp đồng đóng tàu 02 Giấy chứng nhận xuất xưởng 03 Văn bản chấp thuận đóng mới 04 Giấy chứng nhận đăng ký cũ 05 Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu tàu 06 Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ 07 Giấy xác nhận xoá đăng ký 08 Giấy phép mua tàu 09 Giấy chứng nhận hoàn thành thủ tục hải quan 10 Giấy chứng nhận xoá đăng ký cũ : + Bản gốc + Bản dịch 11 Văn bản chấp thuận cho thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu 12 Hợp đồng thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu 13 Giấy chứng nhận tạm ngừng đăng ký cũ : + Bản gốc + Bản dịch 14 Biên lai nộp thuế trước bạ : + Vỏ tàu + Máy tàu 15 Hồ sơ an toàn kỹ thuật 16 Lý lịch máy tàu 17 Giấy phép sử dụng đài tàu Tôi xin cam đoan sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật Nhà nước. XÁC NHẬN ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU của xã, phường hoặc thủ trưởng cơ quan (ký tên và đóng dấu nếu có) (Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)

File đính kèm:

  • doctokhaidktauca20CV.doc