Biên bản họp xét đoàn viên ưu tú đề nghị xét đi họp lớp đối tượng đảng

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 09/06/2015 | Lượt xem: 2955 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Biên bản họp xét đoàn viên ưu tú đề nghị xét đi họp lớp đối tượng đảng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH LCĐ KHOA NÔNG LÂM Sơn La, ngày 28 tháng 09 năm 2012 CHI ĐOÀN TC LÂM SINH K48 BIÊN BẢN HỌP XÉT ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ ĐỀ NGHỊ XÉT ĐI HỌP LỚP ĐỐI TƯỢNG ĐẢNG THÀNH PHẦN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN CUỘC HỌP Thành phần Bí thư chi đoàn: Tòng Văn Hồng ( chủ trì cuộc họp) Cô: Phạm Thị Mơ (Giáo viên chủ nhiệm) 33 đoàn viên chi đoàn TC LÂM SINH K48 Thời gian: 15h ngày 28 tháng 09 năm 2012. Địa điểm phòng 207 nhà B tường CĐ Sơn La.. NỘI DUNG CUỘC HỌP Họp xét đề nghị đoàn viên ưu tú tham gia học lớp đối tượng Đảng . -Bí thư thông qua tiêu chí đoàn viên thanh niên đủ diều kiện tham gia học lớp đối tượng Đảng.. - Đề nghị đoàn viên ưu tú tham gia học lớp đối tượng Đảng. - Biểu quyết nhất trí các đoàn viên được tham gia học lớp đối tượng Đảng bằng hình thức giơ tay. Qua một thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc cuộc họp đã nhất trí lựa chọn được hai đồng chí được tham gia học lớp đối tượng Đảng như sau: STT Họ và tên Chức vụ Chỉ tiêu biểu quyết 1 Tòng Văn Hồng Bí Thư 33/33 2 Lèo Thị Kiểu Lớp phó học tập 33/33 3 Lò Thị Hoảng Đoàn viên 33/33 4 Chi đoàn TC LÂM SINH K48 chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung giới thiệu trên. Vậy kính mong BCH Đoàn trường, BCH LCĐ NÔNG LÂM xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ để các đồng chí trên được đi học lớp đối tượng Đảng. Xin chân thành cảm ơn! Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h 30’ cùng ngày. GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM T/M. CHI ĐOÀN Bí Thư Phạm Thị Mơ Tòng Văn Hồng

File đính kèm:

  • docbien_ban_xet_doan_vien_uu_tu_8641.doc
Mẫu đơn liên quan