Biểu mẫu Đơn khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại

doc1 trang | Chia sẻ: haibuiqn12 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 419 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Biểu mẫu Đơn khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------  ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN KINH DOANH THƯƠNG MẠI  Kính gửi: Tòa án nhân dân quận (huyện) ..........  Bên khởi kiện: (Nếu người khởi kiện là cá nhân thi ghi rõ họ tên và năm sinh. Nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thi ghi rõ tên cơ quan, tổ chức - người đại diện hợp pháp). Địa chỉ: Bên bị kiện: (Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi rõ họ tên và năm sinh. Nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi rõ tên cơ quan, tổ chức - người đại diện hợp pháp). Địa chỉ: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Địa chỉ: Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự: (Nếu có ghi rõ họ tên, địa chỉ) - Yêu cầu Tòa án giải quyết các vấn đề sau đối với Bên bị kiện Nêu rõ căn cứ khởi kiện Nêu rõ những yêu cầu cụ thể để nghị Tòa án giải quyết - Những tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khời kiện gồm: (Ghi rõ và đánh số thứ tự) - Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án ..............., ngày......tháng......năm....... NGƯỜI KHỞI KIỆN (Ký và ghi rõ họ tên) (Người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì người đại diện hợp pháp phải ký và đóng dấu)

File đính kèm:

  • docbieu_mau_don_khoi_kien_vu_an_kinh_doanh_thuong_mai.doc
Mẫu đơn liên quan