Cách viết đơn khởi kiện ly hôn

doc1 trang | Chia sẻ: haibuiqn12 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 418 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cách viết đơn khởi kiện ly hôn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Cách viết đơn khởi kiện ly hôn Cách viết đơn khởi kiện ly hôn (1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm ........ (2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó. (3) Ghi rõ họ và tên người khởi kiện. (4) Ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H). (5), (7) và (9) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3). (6), (8) và (10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4). (11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết (Ví dụ: nguyên nhân khởi kiện yêu cầu được ly hôn; quyền và nghĩa vụ với các con; phân chia tài sản; quyền và nghĩa vụ với các khoản nợ chung, ). (12) và (13) Ghi họ và tên, địa chỉ nơi người làm chứng cư trú (thôn, xã, huyện, tỉnh), nếu là nơi làm việc, thì ghi địa chỉ nơi người đó làm việc (ví dụ: Nguyễn Văn A, công tác tại Công ty B, trụ sở làm việc tại số phốquậnTP Hà Nội). (14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu gì và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ) (15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án. (16) Ghi rõ họ và tên, chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện.

File đính kèm:

  • doccach_viet_don_khoi_kien_ly_hon.doc
Mẫu đơn liên quan