Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2049 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phụ lục I-9 DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP ĐỐI CÔNG TY CỔ PHẦN Số TT Tên Cổ đông sáng lập Địa chỉ Quyết định thành lập Vốn góp Tổng số cổ phần Loại cổ phần Chữ ký Phổ thông ..... Thời điểm góp vốn của cổ đông sáng lập Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) ......, ngày ........ tháng ........ năm ......... Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (Ký và ghi rõ họ tên) Ghi chú: Cột (2) Cổ đông sáng lập là cá nhân : Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch Cột (3) Địa chỉ : Cổ đông sáng lập là cá nhân : Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Cổ đông sáng lập là pháp nhân: địa chỉ trụ sở chính Cột (4) Đối với cổ đông sáng lập là cá nhân: Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân Đối với cổ đông sáng lập là pháp nhân: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác

File đính kèm:

  • docDanh Sách Cổ Đông Sáng Lập Công Ty Cổ Phần.doc
Mẫu đơn liên quan