Đơn đặt hàng (Công ty cổ phần LILAMA 3)

doc2 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 3278 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đặt hàng (Công ty cổ phần LILAMA 3), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TỔNG CÔNG TY LILAMA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3 M· sè BM:05.02 LÇn ban hµnh 01 Ngµy ban hµnh 14/05/2010 ĐƠN ĐẶT HÀNG Kính gửi: …………...............................................................................……………… Điện thoại: ...............................................Fax:......................................................... Căn cứ báo giá của Công ty số …….ngày …...........…., đề nghị cung cấp cho Công ty Cổ phần LILAMA 3 nguyên vật liệu / sản phẩm như sau: TT TÊN QUY CÁCH VẬT TƯ, DỤNG CỤ ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ Đơn giá chưa có VAT Thuế VAT Tổng cộng Thời gian giao hàng từ ngày ………………........…đến ngày………............................ ................, ngày .... tháng .... năm ..... CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3 Ý KIẾN PHÚC ĐÁP CỦA NHÀ CUNG ỨNG: Chấp nhận yêu cầu £; Không chấp nhận được yêu cầu £ Đề nghị sửa đổi:..................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... Đồng ý giao hàng ngày: ......................................................... Đại diện Nhà cung ứng: ......................................................... Xác nhận:..............................................................................

File đính kèm:

  • docĐơn đặt hàng (Công ty cổ phần LILAMA 3).doc
Mẫu đơn liên quan