Đơn đề nghị bồi thường đất đai

docx2 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 25/10/2022 | Lượt xem: 1809 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị bồi thường đất đai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——— ngàythángnăm ĐƠN ĐỀ NGHỊ BỒI THƯỜNG ĐẤT ĐAI (V/v: Đề nghị tiến hành bồi thường đất đai theo Quyết định/Bản án số. của ) Kính gửi: CÔNG TY. (hoặc ÔNG/BÀ: hoặc ỦY BAN NHÂN DÂN ) Địa chỉ: Căn cứ Luật đất đai năm 2013; Căn cứ Quyết định/Bản án số:. của ngày tháng năm ; Tôi tên là:. Sinh năm:.. Chứng minh nhân dân số:.... do Công an cấp ngày. Hộ khẩu thường trú:.... Hiện đang cư trú tại:.... Số điện thoại liên hệ:... (Nếu là tổ chức, trình bày nội dung thông tin như sau: CÔNG TY:.. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số Do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày tháng năm.. Trụ sở chính: Mã số thuế:.. Số điện thoại liên hệ:.. Số Fax (nếu có):..... Người đại diện theo pháp luật: Ông Chức vụ:.... Chứng minh nhân dân số:.. do Công an cấp ngày. Số điện thoại liên hệ:... Đại diện theo ) Là: đối tượng được bồi thường đất theo Quyết định/Bản án số của. ngày tháng năm về việc (ví dụ: tổ chức bồi thường đất đai khi thu hồi đất,) Tôi xin phép trình bày sự việc sau: (Trình bày về lý do được bồi thường về đất) Căn cứ theo Quyết định/Bản án số của ngày tháng năm về việc..: “” (Trích dẫn căn cứ để yêu cầu bồi thường) Tôi nhận thấy, mình có quyền được UBND/Ông/Công ty/. bồi thường một số tiền là:. Do vậy, tôi làm đơn này yêu cầu UBND/Ông/Công ty.. tiến hành việc bồi thường theo đúng nội dung Quyết định/Bản án đã nêu trên chậm nhất là vào ngày. tháng. năm Trong trường hợp quá thời hạn nêu trên mà Quý cơ quan/Ông không thực hiện nghĩa vụ, tôi xin phép được khiếu nại/khởi kiện/yêu cầu thi hành án theo đúng quy định của pháp luật hiện nay. Tôi xin cam đoan những gì nêu trên là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin này. Tôi xin trân trọng cảm ơn! Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docxdon_de_nghi_boi_thuong_dat_dai.docx
Mẫu đơn liên quan