Đơn đề nghị cấp giấy xác nhận trường Đại học ngoại ngữ, Đại học Huế

doc1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 24/10/2022 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị cấp giấy xác nhận trường Đại học ngoại ngữ, Đại học Huế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 2022 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY XÁC NHẬN Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Tôi tên là:. Giới tính:... Số điện thoại: Ngày sinh:... Mã sinh viên:....Trường đào tạo:... Số vào sổ NNKC: (Mục kết quả học tập) Tôi viết đơn này, kính đề nghị Trường Đại học Ngoại ngữ cấp giấy Xác nhận đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ không chuyên để bổ sung hồ sơ cá nhân. Tôi đã đọc kỹ Thông báo về việc đăng ký và cấp phát giấy Xác nhận này cũng như các lưu ý kèm theo. Tôi sẽ thực hiện đúng các nội dung trong Thông báo nói trên và sử dụng giấy xác nhận này theo đúng mục đích đã nêu trong đơn. Cán bộ xử lý Người đề nghị (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docdon_de_nghi_cap_giay_xac_nhan_truong_dai_hoc_ngoai_ngu_dai_h.doc
Mẫu đơn liên quan