Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập trường Đại học Mỏ - Địa chất

doc1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 25/10/2022 | Lượt xem: 281 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập trường Đại học Mỏ - Địa chất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 30a CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP Kính gửi: Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Họ và tên: .. MSSV: Ngày, tháng, năm sinh: Nơi sinh: Lớp: .................................................Khóa:.Khoa: Thuộc đối tượng (ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/10/2014 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013): Căn cứ vào Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại cơ sở giáo dục đại học, tôi làm đơn này đề nghị Nhà trường xem xét để được hưởng hỗ trợ chi phí học tập theo quy định. Tôi xin chân thành cảm ơn! Duyệt của Ban Giám hiệu Hà Nội, ngày tháng năm 20 Người làm đơn (Ký tên và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docdon_de_nghi_ho_tro_chi_phi_hoc_tap_truong_dai_hoc_mo_dia_cha.doc
Mẫu đơn liên quan