Đơn đề nghị kéo dài thời gian công tác trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn

doc1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 24/10/2022 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị kéo dài thời gian công tác trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––––– ĐƠN ĐỀ NGHỊ KÉO DÀI THỜI GIAN CÔNG TÁC Kính gửi: - Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Phòng Tổ chức Cán bộ - Ban Lãnh đạo Khoa ... - Bộ môn:. Tôi tên là: Sinh ngày:... Đơn vị công tác:.. Học hàm, học vị:.. Chức vụ:.. Căn cứ vào điều kiện sức khỏe, trình độ học vấn và những công việc hiện tại mà tôi đang thực hiện tại Bộ môn ..thuộc Khoa..., tôi nhận thấy mình có đủ khả năng, sức khỏe để hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà Bộ môn và Khoa phân công. Tôi xin chấp hành nghiêm túc các quy định hiện hành, sự phân công của Khoa và Nhà trường. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Hà Nội, ngày tháng năm Người viết đơn

File đính kèm:

  • docdon_de_nghi_keo_dai_thoi_gian_cong_tac_truong_dai_hoc_khoa_h.doc