Đơn đề nghị khắc, đổi lại con dấu Công Đoàn

docx1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 24/10/2022 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị khắc, đổi lại con dấu Công Đoàn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC .. Số: /ĐN-CĐCS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày  tháng  năm 20 BẢN ĐỀ NGHỊ V/v khắc, đổi lại con dấu Công đoàn Kính gửi: Ban Tổ chức Căn cứ Thông báo số: /TB-PC64 ngày //20 của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh .. về việc con dấu hết giá trị sử dụng. Ban Chấp hành Công đoàn Trường Tiểu học . đã được Công an tỉnh .. được cấp con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, đến nay con dấu đã hết hạn sử dụng theo quy định. Giấy chứng nhận đã đăng ký: do Công an . cấp ngày tháng năm 20... Hiện tại con dấu cũ của chúng tôi đã hết hạn sử dụng theo quy định. Vì vậy chúng tôi làm đơn này, đề nghị Ban Tổ chức tỉnh Ủy .. giới thiệu Đ/C .. Chủ tịch Công đoàn Trường đến Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh . khắc, đổi lại dấu theo quy định hiện hành. Xin chân trọng cảm ơn. TM. BCH CÔNG ĐOÀN ỦY BAN KIỂM TRA

File đính kèm:

  • docxdon_de_nghi_khac_doi_lai_con_dau_cong_doan.docx
Mẫu đơn liên quan