Đơn đề nghị phúc khảo điểm thi kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông tỉnh Đồng Nai

doc1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 25/10/2022 | Lượt xem: 354 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị phúc khảo điểm thi kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông tỉnh Đồng Nai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM THI Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 Kính gửi: - Đơn vị (nơi) đăng ký dự thi.............................................................................................. - Hội đồng thi Sở GDĐT Đồng Nai Họ và tên thí sinh: .................................................................... Giới tính: ....................... Ngày, tháng, năm sinh:.............................................................. Dân tộc: ........................ Nơi sinh: ........................................................................................................................... Chứng minh nhân dân số: ........................................ Số điện thoại:................................. Đã tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Hội đồng thi Sở GDĐT Đồng Nai: Tên Điểm thi (địa điểm nơi thi):............................................................. Số báo danh:........................................ Đề nghị phúc khảo điểm bài thi các môn sau: STT Bài thi, Môn thi Phòng thi Điểm của bài thi, môn thi Ghi chú (Ghi rõ môn ngoại ngữ) 1 Toán 2 Ngoại ngữ 3 Ngữ văn 4 Khoa học tự nhiên Vật lí 5 Hóa học 6 Sinh học 7 Khoa học xã hội Lịch sử 8 Địa lí 9 GDCD Chú ý: Thí sinh chỉ ghi phòng thi và điểm thi vào dòng của các môn thi đề nghị phúc khảo, không ghi điểm tổng hợp của bài thi KHTN hay KHXH. Tôi xin cam đoan các thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. ..................., ngày ..... tháng. . . . năm 2022 THÍ SINH ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO (Ký, ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docdon_de_nghi_phuc_khao_diem_thi_ky_thi_tot_nghiep_trung_hoc_p.doc