Đơn đề nghị rút tiền trung tâm lao động ngoài nước

docx1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 25/10/2022 | Lượt xem: 362 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị rút tiền trung tâm lao động ngoài nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ RÚT TIỀN Kính gửi: Trung tâm Lao động ngoài nước Tôi tên là (Chữ in hoa) ......................Sinh ngày: ./../ Số CMND: ... Số Hộ chiếu:........................... Địa chỉ thường trú hiện nay:........................... Địa chỉ hộ khẩu trước khi xuất cảnh: ................................... Điện thoại liên hệ: ... Điện thoại người thân:....... Đối tượng (người lao động tích V vào ô và chỉ điền thông tin tại mục A hoặc B): A. Lao động không xuất cảnh 1. Lao động mới Phía Hàn Quốc từ chối cấp visa Học định hướng khóa:Ngày: ...././................ Doanh nghiệp Hàn Quốc hủy 2. Lao động thi tiếng Hàn trên máy tính (CBT) hợp đồng lao động Ngày tập trung hướng dẫn thủ tục xuất cảnh: ...././...... Sức khỏe không đạt yêu cầu 3. Lao động mẫu mực Lý do khác: Ngày đến Trung tâm khai báo về nước:.......//...... .. B. Lao động về nước đăng ký nhận lại tiền ký quỹ Ngày nhập cảnh Hàn Quốc: .....//... Về nước trước hạn hợp đồng Ngày về nước: ......//. Về nước đúng hạn hợp đồng Số thẻ người nước ngoài tại Hàn Quốc:.-......... Chuyển đổi tư cách cư trú tại Loại visa (trường hợp đổi tư cách cư trú) Hàn Quốc Lý do về nước: . Trường hợp khác:... Chi phí phái cử (tương đương 630USD – chỉ áp dụng đối với “Lao động không xuất cảnh”) Số tài khoản nhận tiền:... Tên chủ tài khoản: ... Ngân hàng:................. Chi nhánh:.... Tiền ký quỹ (100 triệu VNĐ) Ký quỹ tại Ngân hàng CSXH:...................... Số tài khoản ký quỹ: .... Các khoản tiền xin rút (người lao động tích V vào ô phù hợp): Tôi xin cam đoan các thông tin kê khai trên đây hoàn toàn đúng sự thực. Đề nghị Trung tâm Lao động ngoài nước thực hiện các thủ tục để tôi được nhận lại các khoản tiền nêu trên. Lưu ý: Hồ sơ nộp: (1) Lao động không xuất cảnh nộp đơn này kèm bản Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS và bản gốc Giấy xác nhận ký quỹ. (2) Lao động về nước rút tiền ký quỹ nộp thêm Hộ chiếu photocopy công chứng cả quyển, Giấy xác nhận kế hoạch về nước (출국예정 사실확인서) hoặc giấy tờ chứng minh đã chuyển đổi tư cách cư trú tại Hàn Quốc (không cần nộp Giấy xác nhận ký quỹ). Địa chỉ nộp hồ sơ: Người lao động đăng ký qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nộp hồ sơ đến Sở. Lao động tái nhập cảnh gửi về địa chỉ: Trung tâm Lao động ngoài nước, số 1 Trịnh Hoài Đức, quận Đống Đa, Hà Nội (điện thoại: 024.7303.0199- nhánh 119). XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/PHƯỜNG Nơi người lao động cư trú .................., ngày .........tháng........năm ........ Người làm đơn (Ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docxdon_de_nghi_rut_tien_trung_tam_lao_dong_ngoai_nuoc.docx