Đơn đề nghị tạm ngừng học

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2277 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị tạm ngừng học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc ………..o0o………….. ĐƠN ĐỀ NGHỊ TẠM NGỪNG HỌC Kính gửi : BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA Tôi tên :………………………………………………… Ngày sinh:…………………... Hiện là sinh viên khóa:………………………………… Mã số SV:…………………… Ngành :………………………………………………… Hệ đào tạo:…………………... Số điện thoại:……………………………………………………………………………… Nay tôi làm đơn này đề nghị Ban Giám Hiệu và Ban Giám Đốc Trung Tâm Đào Tạo Từ Xa xem xét và chấp thuận cho tôi ngừng học : Thời gian: ………………………………………………………………………………… Lý do: …………………………………………………………………………………….. Hồ sơ liên quan đính kèm (nếu có) :…………………….................................................... ……………………………………………………………………………………............. ……………………………………………………………………………………………. Tôi cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này. Trong khi chờ đợi sự chấp thuận của nhà trường, tôi xin chân thành cảm ơn. Ý KIẾN CỦA TT.ĐÀO TẠO TỪ XA TP.HCM, ngày tháng năm Kính đơn

File đính kèm:

  • docDON DE NGHI TAM NGUNG HOC.doc