Đơn đề nghị xét trợ cấp xã hội trường Đại học Thủ Dầu Một

doc1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 24/10/2022 | Lượt xem: 66 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị xét trợ cấp xã hội trường Đại học Thủ Dầu Một, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT TRỢ CẤP XÃ HỘI Kính gửi: TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT Họ và tên: Ngày, tháng, năm sinh........................................Dân tộc: . Nơi sinh: Địa chỉ thường trú: Lớp: Khóa: Khoa: Mã sinh viên.................................................Điện thoại: Thuộc đối tượng ( đánh dấu chéo X vào ô phù hợp) 1 DTTS ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 2 SV mồ côi cha mẹ, không nơi nương tựa 3 SV tàn tật suy giảm khả năng lao động từ 41% 4 SV thuộc hộ nghèo Hồ sơ kèm theo gồm: 1. 2. 3. 4. Đề nghị Nhà trường xem xét, giải quyết cho tôi được hưởng chế độ chính sách của Nhà nước. ., ngày.....tháng.năm.. Người làm đơn (ký tên và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docdon_de_nghi_xet_tro_cap_xa_hoi_truong_dai_hoc_thu_dau_mot.doc
Mẫu đơn liên quan