Đơn xin cam kết tài sản riêng

doc1 trang | Chia sẻ: haibuiqn12 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin cam kết tài sản riêng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------- ĐƠN XIN CAM KẾT TÀI SẢN RIÊNG Kính gủi: UBND Tôi tên là: sinh ngày CMND số: ngày cấp nơi cấp Hộ khẩu thường trú tại: Nay tôi làm đơn nay xác nhận căn hộ số là tài sản riêng của (chồng hoặc vợ) tôi là sinh ngày CMND số ngày cấp nơi cấp Hộ khẩu thường trú tại: Tôi xin cam kết sẽ không tranh chấp hay khiếu nại gì liên quan đến căn hộ sau này. Những gì tôi trình bày trên là hoàn toàn sự thật. Nếu có gì sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Rất mong được sự giúp đỡ của Quý cơ quan để (chồng hoặc vợ) tôi là bổ túc hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận Quyền Sử Đất, Quyền Sở Hữu Nhà Ở & Tài Sản Khác gắn liền với đất cho căn hộ trên theo quy định. Tôi xin chân thành cảm ơn! ......., ngày.....tháng....năm..... Người làm cam kết

File đính kèm:

  • docdon_xin_cam_ket_tai_san_rieng.doc