Đơn xin cho con học bán trú

docx2 trang | Chia sẻ: haibuiqn12 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin cho con học bán trú, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ........................, ngày.....tháng......năm........ ĐƠN XIN CHO CON HỌC BÁN TRÚ Kính gửi: Hiệu trưởng trường Tôi tên là:  Địa chỉ: Là của em Ngày, tháng, năm sinh: Tôi viết đơn này xin trình bày một việc sau: Do điều kiện công việc, nhà ở xa, vợ chồng tôi không thể đưa con tôi đến lớp học và về nhà được vào các buổi trưa. Để việc học tập của cháu được thuận lợi hơn, Tôi kính mong Ban giám hiệu trường xét duyệt cho phép con tôi là em được ở lại học bán trú trong ngày. Tôi xin hứa sẽ bảo ban con tôi chấp hành tốt mọi nội quy, quy định của nhà trường và tham gia đóng góp đầy đủ các khoản lệ phí theo quy định.  Tôi xin chân thành cảm ơn.   ........................,ngày.....tháng.....năm..........                                                           NGƯỜI LÀM ĐƠN                                                                                             (ký, ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docxdon_xin_cho_con_hoc_ban_tru.docx
Mẫu đơn liên quan