Đơn xin chuyển trường (mẫu dành cho học sinh cho cấp THCS)

doc2 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 3065 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin chuyển trường (mẫu dành cho học sinh cho cấp THCS), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________________ ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG ( Mẫu dành cho học sinh cho cấp THCS) Kính gởi: -Lãnh đạo Phòng GD-ĐT : ………………….. -Lãnh đạo Phòng GD-ĐT : ……… …..… -Hiệu trưởng trường …………………………. -Hiệu trưởng trường …………………………. Tôi tên là: …………………………… Hiện ngụ tại:………………………. Là phụ huynh của em ………….……………….…Sinh năm……..………. Đã trúng tuyển vào lớp 6 năm học ………………, nay là học sinh lớp……..……. năm học ……………………. thuộc trường……………………….…………Ngoại ngữ………....…… Kết quả cuối năm : Học lực:……………..Hạnh kiểm:…………… Tôi làm đơn này gởi đến Hiệu trưởng trường………………………,Lãnh đạo Phòng GD&ĐT…………………..… cho tôi được chuyển…………tôi về học lớp… năm học……...tại trường …………………….thuộc huyện…………. tỉnh:…………… Lý do:……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. Được sự chấp thuận của Quý thầy ( cô) chúng tôi chân thành cám ơn. Hồ sơ đính kèm: …………, ngày……tháng……năm….20… -Học bạ Người làm đơn -Khai sinh -Giấy chứng nhận HTCTTT -Giấy CNTT vào lớp 6 Ý kiến tiếp nhận Hiệu Trưởng trường Ý kiến Hiệu Trưởng trường (Nơi chuyển đến) ( Nơi đang học) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________________ ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG ( Mẫu dành cho học sinh cấp Tiểu học ) Kính gởi: -Lãnh đạo Phòng GD-ĐT : ………………….. -Lãnh đạo Phòng GD-ĐT : ……… …..… -Hiệu trưởng trường …………………………. -Hiệu trưởng trường …………………………. Tôi tên là: ……………………………………… Hiện ngụ tại:…………………. Là phụ huynh của em ………….…………….…Sinh năm……..………. là học sinh lớp……..…… năm học ……………………. thuộc trường………………… Kết quả cuối năm :Học lực:……………..Hạnh kiểm:………. Tôi làm đơn này gởi đến Hiệu trưởng trường………………………… và Lãnh đạo Phòng GD&ĐT…………………… cho tôi được chuyển con tôi về học lớp…. năm học……...tại trường ……………………………….…….thuộc huyện………………tỉnh:………………. Lý do:……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. Kính mong được sự chấp thuận. Hồ sơ đính kèm: ……, ngày….tháng……năm….20… -Học bạ Người làm đơn -Khai sinh Ý kiến tiếp nhận Hiệu Trưởng trường Ý kiến Hiệu Trưởng trường (Nơi chuyển đến) ( Nơi đang học)

File đính kèm:

  • docdon_xin_chuyen_truong_4883.doc
Mẫu đơn liên quan