Đơn xin đi học tập, công tác nước ngoài (thời gian từ 1 tháng trở lên)

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2646 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin đi học tập, công tác nước ngoài (thời gian từ 1 tháng trở lên), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ……….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐƠN VỊ:………………………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------ ĐƠN XIN ĐI HỌC TẬP, CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI (Thời gian từ 1 tháng trở lên) Kính gửi: - Ban Giám hiệu Trường ………………; - Phòng Tổ chức – Hành chính. - Khoa … - Bộ môn … Tôi tên là: Sinh ngày: Hiện là CBGD thuộc Bộ môn: Khoa: Thời gian bắt đầu làm việc chuyên môn theo: Hợp đồng từ tháng.. năm , biên chế từ tháng…….. năm Tôi làm đơn này xin đi : (học ThS, TS, thực tập, làm việc,…) vì : 1. Tôi đã nhận được giấy mời của : …………………………………………. đến làm việc từ: đến , kinh phí do tài trợ . 2. Tôi đã được nhận học bổng của : Trường , nước Thời gian du học dự định từ: đến : tại trường: Ngành dự kiến theo học: Nay tôi làm đơn này xin Trường, Khoa, Bộ môn cho phép tôi được đi: (học ThS, TS, thực tập, làm việc, …) Hiện nay tôi không còn nợ đề tài NCKH, tiền tạm ứng và bất kỳ khoản nào khác. Tôi xin hứa chấp hành mọi Chính sách Đảng, Pháp luật Nhà nước, quy định Nhà trường và cấp trên, sẽ hoàn thành mọi công việc chưa hoàn tất và bàn giao công việc đầy đủ trước khi đi. ………, ngày……….tháng………năm Thông tin liên lạc: Người làm đơn ký tên Email: ..................................................... ĐT........................................................... XÁC NHẬN KHÔNG VƯỚNG MẮC CỦA CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN Chi bộ * (nếu là Đảng viên) P.KHCN-DA P.KHTC Khoa Bộ môn * Đi từ 3 tháng trở lên phải có xác nhận của P.KHTC và P.KHCN-DA * Chi bộ chú ý theo dõi, nhắc nhở việc chuyển sinh hoạt Đảng trước khi đi.

File đính kèm:

  • docdon-xin-di-hoc-tap-cong-tac-nuoc-ngoai.doc
Mẫu đơn liên quan