Đơn xin dự thi tốt nghiệp

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2649 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin dự thi tốt nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN DỰ THI TỐT NGHIỆP Kính gửi: - Ban Giám Hiệu Trường Cao Đẳng Nghề Phú Thọ - Phòng Đào tạo Tên em là:……………………………………. Ngày sinh:……………………………………… Quê Quán : ………..…………………………………………………………………………….. HSSV lớp :…………………………………… Khoá: …………………………………………. Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………………………… Số điện thoại:………………………………………… Email………………………………....... Trong kỳ thi tốt nghiệp năm …………Lần thứ …………. Em chưa được công nhận tốt nghiệp với lý do : ………………………………………………….…………………………………….. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Nay em làm đơn này đề nghị Thầy (Cô) cho em được dự thi tốt nghiệp với khóa ……………………….. Lần thứ ……….với các môn thi như sau : Môn 1 : ……………………………………………………………………. Môn 2 : ……………………………………………………………………. Môn 3 : ……………………………………………………………………. Em xin cam kết thực hiện đúng theo qui chế thi, kiểm tra tốt nghiệp và xin nộp đầy đủ mọi chi phí liên quan theo qui định hiện hành./. Phú Thọ, Ngày.... tháng ….năm 20….. NGƯỜI LÀM ĐƠN (Ký và ghi rõ họ tên) Giáo viên tiếp nhận : ………………………….. Ngày …. Tháng …. Năm …….. PHẦN THỰC HIỆN CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO : Kết quả thi môn :………………………………… Điểm : …………….…(Bằng chữ :………) Kết quả thi môn :………………………………… Điểm : …………….…(Bằng chữ :………) Kết quả thi môn :………………………………… Điểm : …………….…(Bằng chữ :………) Các ghi chú khác : …………………………………………………………………………........ Phú Thọ, Ngày.... tháng ….năm 20….. Trưởng Phòng Đào Tạo Người vào điểm (Ký và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docmau_don_xin_du_thi_tot_nghiep_03_dt__1181.doc
Mẫu đơn liên quan