Đơn xin gia nhập câu lạc bộ năng khiếu

doc1 trang | Chia sẻ: haibuiqn12 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin gia nhập câu lạc bộ năng khiếu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------o0o------- ĐƠN XIN GIA NHẬP CÂU LẠC BỘ NĂNG KHIẾU Kính gửi: Ban chủ nhiệm CLB Tên tôi là: Ngày sinh: Địa chỉ: Điện thoại: Tôi có sở thích, năng khiếu về Nhận thấy CLB rất phù hợp với khả năng của tôi, do đó tôi làm đơn này rất mong Ban Chủ nhiệm CLB cho phép gia nhập làm hội viên của CLB. Tôi xin hứa: - Chấp hành nghiêm Qui chế câu lạc bộ và nội qui của Cung văn hóa. - Nhiệt tình tham gia các hoạt động do câu lạc bộ và Cung văn hóa tổ chức. - Sẵn sàng tham gia các hoạt động đỉnh cao, các chương trình giao lưu... (khi được câu lạc bộ và Cung văn hóa yêu cầu). - Đóng hội phí đầy đủ, đúng hạn theo qui định. Tôi xin chân thành cám ơn! ......................., ngày.tháng.năm....... Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docdon_xin_gia_nhap_cau_lac_bo_nang_khieu.doc
Mẫu đơn liên quan