Đơn xin học lại - Tổ chức lớp ghép (Trường cao đẳng điện lực TP Hồ Chí Minh)

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2027 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin học lại - Tổ chức lớp ghép (Trường cao đẳng điện lực TP Hồ Chí Minh), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu 10 Đơn xin học lại – tổ chức lớp ghép (Áp dụng từ ngày 18/09/12) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------------- ĐƠN XIN HỌC LẠI* Kính gửi: - Phòng Đào tạo – Trường Cao đẳng Điện lực TP. Hồ Chí Minh Tôi tên: …………………………………………………………………………………….. Sinh ngày: …………………..……………Nơi sinh: ………………………………………. Là HSSV của lớp: ………………………...Mã số HSSV: ……………………………….. Trong năm học: ...............................mặt dù tôi đã cố gắng học tập nhưng vẫn còn một số môn/học phần chưa đạt yêu cầu. Tôi xin đăng ký học lại các môn/học phần chưa đạt yêu cầu (dạng học lại ghép), cụ thể như sau: STT Tên môn/học phần Số ĐVHT Lớp học ghép Xác nhận của GV (nếu là môn thực hành) 1 2 3 4 5 Tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ mọi nội quy, quy chế hiện hành. Kính mong Phòng Đào tạo quan tâm giải quyết. Tôi xin chân thành cảm ơn! Xác nhận của Phòng Đào tạo (Ký và ghi rõ họ tên) Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên) * Mẫu đơn dành cho HSSV đăng ký học lại lần thứ hai, ba…các môn/học phần chưa đạt yêu cầu. Ghi chú: HSSV nhận đơn từ website hoặc từ sổ tay sinh viên nhà trường điền đầy đủ các thông tin, trình phòng Đào tạo duyệt, báo cáo cho Giáo viên bộ môn để vào lớp. HSSV nộp lại đơn cho phòng Đào tạo (Bộ phận tuyển sinh - giáo vụ - học vụ) bản chính, giữ lại bản sao để đối chiếu.

File đính kèm:

  • docĐơn xin học lại - tổ chức lớp ghép (Trường cao đẳng điện lực TP Hồ Chí Minh).doc