Đơn xin học lại (Trường Đại học sư phạm TP HCM)

pdf1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2940 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin học lại (Trường Đại học sư phạm TP HCM), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN HỌC LẠI Kính gửi : - Ông (bà) Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP.HCM; - Ông (bà) Trưởng khoa, Khoa ............................................................ ; - Ông (bà) Trưởng phòng, Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, Sinh viên. Tôi tên là : ...........................................MSSV : ........................ Hệ :……Lớp SV: .............. Ngày sinh : ..........................................Nơi sinh .................................................................... Hộ khẩu thường trú: ............................................................................................................... Địa chỉ hiện nay ..................................................................................................................... Số điện thoại : .....................................địa chỉ Email............................................................. Trong năm học ....................................... tôi có làm đơn xin tạm nghỉ học ...............học kì (từ học kì ........ đến học kì ................ ) theo Quyết định số ....... ................ ................................................. /ĐHSP-CTCT&HSSV ngày..........tháng…… năm………… …do ....................................................................... Nay đã hết thời gian xin tạm nghỉ học, kính đề nghị Quý Lãnh đạo Nhà trường cho phép tôi được trở lại Trường tiếp tục học tập. Tôi xin chân thành cảm ơn. . . . . . . . ., ngày. . . . . . . tháng. . . . . năm. . . . . Người làm đơn Ý kiến của Trưởng Khoa (SV kí tên, ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • pdfĐơn xin học lại (Trường Đại học sư phạm TP HCM).pdf
Mẫu đơn liên quan