Đơn xin nghỉ thai sản (Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia TP. HCM)

doc3 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 9586 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin nghỉ thai sản (Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia TP. HCM), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN NGHỈ THAI SẢN Kính gửi: - Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH&NV – ĐHQG.HCM; - Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ; - Trưởng phòng (Ban/Khoa/TTâm) . Tôi tên: Cấp bậc, chức vụ, nghề nghiệp: Đơn vị làm việc: Hộ khẩu thường trú số nhà:đường Phường (xã).quận (huyện).TP (Tỉnh) Xin được nghỉ thai sản kể từ ngày .tháng..năm 20....đến ngày...tháng.năm 20. TP.HCM, ngày tháng năm 20 Ý kiến của Trưởng Phòng, Ban, Khoa,TTâm Người làm đơn Đề nghị Hiệu trưởng giải quyết cho Bà: (Ký và ghi rõ họ tên) nghỉ thai sản kể từ ngày .//20.. Trưởng đơn vị (Ký và ghi rõ họ tên) Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG PHÒNG TC-CB Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN TRỞ LẠI CÔNG TÁC Kính gửi: - Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH&NV – ĐHQG.HCM; - Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ; - Trưởng phòng (Ban/Khoa/TTâm) . Tôi tên: Cấp bậc, chức vụ, nghề nghiệp: Đơn vị làm việc: Hộ khẩu thường trú số nhà:đường Phường (xã).quận (huyện).TP (Tỉnh) Theo Thông báo số/TB-XHNV-TCCB ngày...tháng.năm.. của trường Đại học KHXH&NV về việc cho cán bộ, viên chức nghỉ thai sản, tôi được nghỉ thai sản từ ngày đến ngày Nay tôi làm đơn này xin được trở lại công tác từ ngày. Kính mong Quý lãnh đạo xem xét và giải quyết. TP.HCM, ngày tháng năm 20 Ý kiến của Trưởng Phòng, Ban, Khoa, T.Tâm Người làm đơn Đề nghị Hiệu trưởng giải quyết cho bà (Ký và ghi rõ họ tên) .. được trở lại công tác từ ngày .../../20.. Trưởng đơn vị (Ký và ghi rõ họ tên) Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG PHÒNG TC-CB Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT NGHỈ THAI SẢN VÀ XIN TRỞ LẠI CÔNG TÁC SAU ĐÓ I. Xin nghỉ Thai sản: Hồ sơ gồm có: - Đơn xin nghỉ thai sản (theo mẫu Đơn xin nghỉ thai sản) Thời gian giải quyết: khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ trong vòng 03 ngày làm việc. II. Xin được trở lại công tác sau thời gian nghỉ Thai sản: Hồ sơ gồm có: 1. Đơn xin được trở lại công tác sau thời gian nghỉ thai sản (theo mẫu Đơn xin trở lại công tác); 2. Thông báo về việc nghỉ thai sản (bản photocopy); 3. Giấy ra viện (bản photocopy); 4. Giấy khai sinh của con (bản Sao y bản chính).      Thời gian giải quyết: khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ trong vòng  03 ngày làm việc. Lưu ý: Đương sự nộp hồ sơ đến phòng Tổ chức – Cán bộ trước ngày nghỉ sinh (ngày dự sinh của bác sĩ) từ 10 đến 15 ngày.   Phòng Tổ chức – Cán bộ

File đính kèm:

  • docĐơn xin nghỉ thai sản (Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia TP. HCM).doc
Mẫu đơn liên quan