Đơn xin nhập học chương trình cử nhân tài chính Đại học ngoại thương

docx1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 25/10/2022 | Lượt xem: 352 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin nhập học chương trình cử nhân tài chính Đại học ngoại thương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NIELS BROCK AT FOREIGN TRADE UNIVERSITY APPLICATION FORM/ĐƠN XIN NHẬP HỌC BACHELOR OF SCIENCE IN FINANCE/ CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN TÀI CHÍNH Please ensure all sections are fully completed/ Đảm bảo rằng bạn đã điền đầy đủ thông tin dưới đây Part I.Personal details/Phần I. Thông tin cá nhân Title/Họ và tên: Sex/Giới tính: c Male/Nam c Female/ Nữ Date of birth/Ngày sinh: Marriage status/Tình trạng hôn nhân c Single/Độc thân c Married/Đã kết hôn Nationality/Quốc tịch: E-mail: Correspondence address/Địa chỉ liên lạc: Tel/ĐT: Mobile: Name of contacting person in case of emergence/ Tên người liên lạc trong trường hợp khẩn cấp: Relation/Quan hệ: Correspondence address/Địa chỉ: Tel/ĐT: ID card/Passport information/Thông tin về CMT/ hộ chiếu: ID card/Passport number/Số hộ chiếu/CMT: Date issued/Ngày cấp: Authority issued/Cơ quan cấp: ExpirY date/Ngày hết hạn: Part II. Academic qualifications/Phần II. Trình độ học vấn High school/Tên Trường PTTH: Graduation year/Năm tốt nghiệp Degree status (excellent/good/distinction/others)/Loại tốt nghiệp (xuất sắc/giỏi/khá/loại khác): Special award (if any)/Các thành tích đặc biệt (nếu có): Working experience (if any)/Kinh nghiệm làm việc (nếu có): Languages/Khả năng ngôn ngữ Advanced/Giỏi Good/Khá Elementary/Trung bình Beginner/Yếu English/Tiếng Anh c c c c c c c c c c c c Part III. Commitment/Phần III. Cam kết I attend the program on behalf of myself. I confirm that, to the best of my knowledge, the information given in this form is correct and complete. I shall be personally liable for any inaccuracy hereby. Tôi tham gia chương trình với tư cách cá nhân. Tôi đã xem xét cẩn thận mọi thông tin mà tôi đã cung cấp trong đơn đăng ký và do vậy tôi đảm bảo tính chính xác của thông tin này. Tôi hiểu rằng nếu bất kỳ thông tin nào trong đơn đăng ký là không chính xác, thì việc nhập học của tôi sẽ bị hủy bỏ, và tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hậu quả phát sinh. Applicant’s signature/ Ứng viên ký và ghi rõ họ tên Date/ Ngày

File đính kèm:

  • docxdon_xin_nhap_hoc_chuong_trinh_cu_nhan_tai_chinh_dai_hoc_ngoa.docx
Mẫu đơn liên quan